Publicatie

Algemene Ledenvergadering en Filmavond

Op 29 januari is de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Bemmel, Haalderen en Ressen. Deze zal plaatsvinden in Het Wapen in Bemmel. De agenda en de stukken worden begin januari op de website gepubliceerd en liggen vanaf 8 januari iedere dinsdagochtend ter inzage in de Kringruimte.

Na de pauze zullen nog enkele historische films worden vertoond.

Overlijden Frank Bekker

Helaas ontvingen wij het bericht dat Frank Bekker, lid van de redactie van ons Kringblad, is overleden. Wij herinneren ons Frank als een zeer gewaardeerd lid van de redactie en zijn hem dankbaar voor de vele bijdragen die hij geleverd heeft. Wij wensen zijn familie veel sterkte.

Lezing ’43 Historische Schoolplaten van Isings’

Na de start met koffie en thee nodigde Gijs Bouwman ons uit om te luisteren naar Walter Lodewijk en te kijken naar de schoolplaten van Isings.

Walter Lodewijk, voormalig directeur van het Stadsmuseum in Harderwijk, presenteerde een (samen met Lammert Postma gemaakte) lezing over Johan Herman Isings (1884-1977), tekenaar en illustrator. In 1901 werd de leerplichtwet voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar aangenomen en Isings maakte de bekende schoolplaten om de ‘vaderlandse geschiedenis’ voor de lagere scholen aanschouwelijker te maken. (meer…)

Archeologie in onze achterTuyn

Onder deze titel start op 1 oktober een unieke expositie in het Graafs Museum over 50 jaar vrijwilligers in de archeologie in de omgeving van Nijmegen, hun belangrijkste opgravingen en meest bijzondere vondsten en hun grote inspirator Wim Tuijn. Een halve eeuw geleden was Wim Tuijn medeoprichter van de Werkgroep Nijmegen en Omstreken van de AWN, de landelijke vereniging voor vrijwilligers in de archeologie. (meer…)

Familiegeschiedenis in de Buurt – Nijmegen

Het CBG komt dit najaar naar je toe! In het kader van de Maand van de Geschiedenis organiseert het CBG een speciale editie van Familiegeschiedenis in de Buurt binnen het thema ‘opstand’. Het CBG strijkt met deze vierde editie van het evenement neer bij het Regionaal Archief Nijmegen op zaterdag 6 oktober.

Tijdens een middagvullend programma worden bezoekers meegenomen in de wereld van stamboomonderzoek en regionale geschiedenis.

(meer…)

Vrijwilliger worden?

De Historische Kring Bemmel draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Daarvan hebben we er nooit genoeg. Denkt u dat u een bijdrage kunt leveren? Wij bekijken met u wat het beste bij u past.

Wilt u zich opgeven als vrijwilliger? U kunt daarvoor het formulier rechts onder op deze pagina gebruiken, of u komt op dinsdagmorgen eens kijken. Wij zijn open van 10 tot 12 uur.

Tabula Batavorum

Ieder jaar verschijnt onder de titel TERUGBLIK een jaarboek van de Stichting Tabula Batavorum. De Historische Kring Bemmel overweegt om zich aan te sluiten bij deze Stichting, zodat de geschiedenis van Bemmel, Haalderen en Ressen voortaan ook vertegenwoordigd zal zijn in de jaarboeken. (meer…)

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!