Publicatie

Rabobank Clubkas Campagne

Ook dit jaar doet de Historische Kring Bemmel, Haalderen en Ressen weer mee met de Rabo Clubkas Campagne.

Bent u lid van Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe? Dan mag u van 15 tot en met 28 april in totaal vijf stemmen uitbrengen op uw favoriete clubs. Elke stem is geld waard!! Dus hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld dit oplevert. De leden die mogen stemmen, ontvangen tijdig een persoonlijke code en uitleg over de stemprocedure. 

 

Theodorus Marinus Roest, kasteelheer van de Kinkelenburg

Tijdens de kerstbijeenkomst 18 december jl. in De Kinkel bood ons kringlid Paul Oostervink aan voorzitter Gijs Bouwman een exemplaar aan van het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 2018 uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde (KNGMP). Hierin onder meer het artikel ‘Theodorus Marinus Roest / Een leven ten dienste van de numismatiek’, een coproductie van drs. J.E.L. (Jan) Pelsdonk en Paul Oostervink.

(meer…)

Overlijden Frank Bekker

Helaas ontvingen wij het bericht dat Frank Bekker, lid van de redactie van ons Kringblad, is overleden. Wij herinneren ons Frank als een zeer gewaardeerd lid van de redactie en zijn hem dankbaar voor de vele bijdragen die hij geleverd heeft. Wij wensen zijn familie veel sterkte.

Lezing ’43 Historische Schoolplaten van Isings’

Na de start met koffie en thee nodigde Gijs Bouwman ons uit om te luisteren naar Walter Lodewijk en te kijken naar de schoolplaten van Isings.

Walter Lodewijk, voormalig directeur van het Stadsmuseum in Harderwijk, presenteerde een (samen met Lammert Postma gemaakte) lezing over Johan Herman Isings (1884-1977), tekenaar en illustrator. In 1901 werd de leerplichtwet voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar aangenomen en Isings maakte de bekende schoolplaten om de ‘vaderlandse geschiedenis’ voor de lagere scholen aanschouwelijker te maken. (meer…)

Archeologie in onze achterTuyn

Onder deze titel start op 1 oktober een unieke expositie in het Graafs Museum over 50 jaar vrijwilligers in de archeologie in de omgeving van Nijmegen, hun belangrijkste opgravingen en meest bijzondere vondsten en hun grote inspirator Wim Tuijn. Een halve eeuw geleden was Wim Tuijn medeoprichter van de Werkgroep Nijmegen en Omstreken van de AWN, de landelijke vereniging voor vrijwilligers in de archeologie. (meer…)

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!