Bemmel Ressen Haalderen

Inventaris: Gemeentearchief Bemmel

Het gemeentearchief van de voormalige gemeente Bemmel is sinds december 2011 samen met het gemeentearchief van de voormalige gemeenten Gendt en Huissen, overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Het adres is Mariënburg 27, Nijmegen.

Het archief van de gemeente Bemmel omvat twee perioden, nl.
A. 1812 – 1939
Dit gedeelte is in de studiezaal van het regionaal archief Nijmegen te vinden/aan te vragen onder de naam: 1326 Gemeente Bemmel 1812-1939
Inventaris:
1 Archief
  1.1 Stukken van algemene aard
    1.1.1 Vergaderstukken
    1.1.2 Ingekomen en uitgaande stukken
    1.1.3 Bekendmakingen
  1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
    1.2.1 Organisatie
    1.2.2 Taakuitoefening
      1.2.2.1 Rijksbelastingen, kadaster
      1.2.2.2 Bevolking en burgerlijke stand
        1.2.2.2.1 Bevolking
        1.2.2.2.2 Burgerlijke stand
      1.2.2.3 Verkeer en vervoer
      1.2.2.4 Begraafplaatsen
      1.2.2.5 Volkshuisvesting en volksgezondheid
      1.2.2.6 Onderwijs, cultuur en recreatie
2 Gedeponeerd archief
3 Documentatie

B. 1940 – 2000
Dit gedeelte is in de studiezaal van het regionaal archief Nijmegen te vinden/aan te vragen onder naam: 1478 Gemeente Bemmel (1936) 1940-2000 (2006):
Inventaris:
1 Archief
1.1 Organisme
1.2 Taakuitoefening
   1.2.1 Kadaster
      1.2.1.1 Registers
      1.2.1.2 Kaarten
  1.2.2 Eigendom en bezit van derden, openbare werken
  1.2.3 Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting
  1.2.4 Openbare orde
  1.2.5 Burgerlijke stand, bevolking en verkiezingen
  1.2.6 Openbare zedelijkheid
  1.2.7 Openbare gezondheid
  1.2.8 Openbare veiligheid
  1.2.9 Waterstaat
  1.2.10 Verkeer en vervoer
  1.2.11 Economische aangelegenheden
  1.2.12 Arbeid
  1.2.13 Maatschappelijke zorg en welzijn
  1.2.14 Onderwijs
  1.2.15 Educatie
  1.2.16 Cultuur, kunst, archeologie en monumenten en landschapsschoon
    1.2.16.1 Cultuur
    1.2.16.2 Kunst
    1.2.16.3 Archeologie en Monumenten
    1.2.16.4 Landschapsschoon
  1.2.17 Feesten, herdenkingen, onderscheidingen
  1.2.18 Sport, recreatie, toerisme
  1.2.19 Inkwartiering van strijdkrachten
2 Documentatie
  2.1 Kaarten
  2.2 Luchtfoto’s
  2.3 Publicaties

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!