Bemmel Ressen Haalderen

Dijkcedullen 1676-1677

Dijkcedullen zijn kohieren van dijkplicht. Dit betreft de verplichting van een grondbezitter om het onderhoud van een stuk dijkvak voor zijn rekening te nemen. De grootte van het dijkvak is afhankelijk van de grootte van het bezit. De lijsten van onderhoudsplichtigen heten dijkcedullen. Hieronder is een overzicht van de dijkcedullen van het schoutampt Bemmel welke is opgesteld op 17, 18 en 20 augustus 1677.

Hele buurtluijden  Halve buurtluijden  Keuters  Heel geringe luijden

Hele buurtluijden

24-0de wed Roelthofs?
10-10Willem Vermeer
18-0Cornelis van Vleuten
12-0Stoffel Everts
12-0Jan Engelen
12-0Jan Engelen
12-0Willem van Merm
18-0Derrick Goris
14-0Nicolaes van der Mijelen

Halve buurtluijden

7-10Cornelis Willemsen
6-0Cornelis Cornelissen
6-0Jan Jansen
3-0Rutger Berns
3-10Hendrick Jansen ende wed van Mijlen
3-10Hendrik Peters
6-0Darbijt? Teunissen
3-0Arien Jansen

Keuters

1-10Jan Aernts3-0Hendrick Draisis?
4-10Hendrick Jansen van Swelm3-10Winant Jurriens
3-10Rutger Gerritsen6-10Wessel Gerritsen, timmerman
3-10Jan Hermsen, scheper3-10Jan Vermaes, smit
3-0Tijs van der Voort3-10Willem Tuenissen
6-0Jan van Dartel6-10Peter Keultjens
6-0Derrick Sondagh3-0Rudt Hendrixen
3-0Gerrit Hendrixen3-10Jan de Muller
3-0Derrick Jansen2-10Jan Kuenen
4-0Ott Duym3-0Hermen de Graeff
3-0Derrick Vallick3-0Jan Derricksen, timmerman
3-10Jan Alijssen?3-0Pontieren? Hendricxen
3-10Peter Willemsen, brouwer2-10Allert Tuenissen
3-0Evert van Merm3-10Jan Vrolijts
4-0Hendrick Kueltjens3-0Jan Schrijvers
2-0Lambert ?ijmberts1-10Geurt Hansen
6-10Gerrit Isebrants3-0Derck Zwerts
6-0Michiel Fransen Kauten?

Heel geringe luijden

1-0Jan Marselis?1-10Maes Tijssen
3-0Jacob Tijssen1-10Henderick Janssen Westhoff
3-0Peter Hermsen1-10Lambert Hendricxen
2-0Johannes Poulus1-10Jan Hermsen
2-0Dries Peters1-0Jan Hermsen, snyder
3-0Hermen Peters1-0Peter de Weever
3-0Lambert Hendricx, westhoff1-0Jacob de Weever
3-0Jan Hendricxen3-0Jan Jansen
3-0Bernt Aernts1-10Willem hendricxen
3-0Jan Aernts1-10Nijll Gerritsen
3-0de wed van Hermen de Lepper1-0Hendrick Hendricksen
3-0Hendrick Cornelissen1-0Abel Jansen
3-0Jan Derrecxen1-0Willem Hendricxen
3-0Willem Otten1-0Aelbert Jansen
3-0Henderick Aernts1-0Jan Tuenissen
3-0Jan Cornelissen1-0Evert Derrecxen
1-20Symen de Syuelman

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!