Bemmel Ressen Haalderen

Inleiding lokale archeologie

Reeds in de jaren twintig van de vorige eeuw is er archeologisch onderzoek gedaan in ons gebied, nl. door de onderzoekers Dr. Evelein, directeur van het Rijksmuseum Kam en Dr. van Giffen van de universiteit van Groningen. Ruim daarvoor had echter de heer Van Olst al onderzoek gedaan en de grond van de hele Kerkenhof te Ressen omgezet en de vondsten nauwkeurig geregistreerd.

Na de hoge waterstanden van 1993 en 1995 zijn maatregelen opgesteld om de dijken versneld aan te passen. Doordat dit gepaard zou gaan met grootschalige grondwerkzaamheden is in een vroegtijdig stadium aandacht geschonken aan mogelijke bedreigingen van archeologische resten in de uiterwaarden. RAAP heeft de bekende en “losse” vindplaatsen in kaart gebracht.

De volgende onderzoekingen zijn verricht:

Bemmelse uiterwaard
Klein Rome
Klaverkamp
Essenpas
Liduina terrein

Zie verder: Overzicht bouwlocaties

In de kringhuisvesting zijn de volgende gegevens ter inzage:

  •  Vondsten uit Bemmel
  • Archeologische tijdschriften
error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!