Archief voor Auteur: Maria Loonen

Zomersluiting

De Historische Kring Bemmel is gedurende de zomerperiode gesloten. Op 10 juli is de laatste open ochtend in de kringruimte, maar op 21 augustus zijn we weer present om u te ontvangen.

De HKB wenst u een goede vakantieperiode.

Tabula Batavorum

Ieder jaar verschijnt onder de titel TERUGBLIK een jaarboek van de Stichting Tabula Batavorum. De Historische Kring Bemmel overweegt om zich aan te sluiten bij deze Stichting, zodat de geschiedenis van Bemmel, Haalderen en Ressen voortaan ook vertegenwoordigd zal zijn in de jaarboeken. (meer…)

Uitstapje Doornenburg 26 mei 2018

 

De Historische Kring Bemmel, Haalderen en Ressen nodigt de leden uit voor een uitstapje naar Kasteel De Doornenburg op zaterdag 26 mei.

 

 

Het programma:

10.30 uur        Rondleiding door het kasteel.           

12.30 uur        Lunch in de Ridderzaal

13.30 uur        Tentoonstelling “Doornenburg en de rivieren” in het Ontmoetingscentrum Kerkstraat 3.

15.00 uur        Slot

Het is de bedoeling dat u op eigen gelegenheid naar De Doornenburg gaat. Carpoolen is daarbij natuurlijk een optie. Hebt u geen vervoer, laat het ons dan even weten.

Aan dit uitstapje zijn kosten verbonden. De Historische Kring neemt een deel daarvan voor zijn rekening, maar we ontkomen er niet aan om ook van u een bijdrage te vragen. Als u lid bent van de HKB en u hebt een museumjaarkaart dan is uw bijdrage €12,50, hebt u geen museumjaarkaart dan wordt het €17,50. Bent u geen lid van de HKB dan zijn de kosten met museumjaarkaart €15 en zonder museumjaarkaart €20.

U kunt u opgeven door een mail te sturen naar penningmeester@historischekringbemmel.nl. Maak het bedrag over naar rekeningnummer NL 39 RABO 010 57 26 443 tnv Historische Kring Bemmel en onder vermelding van Uitstapje 26 mei 2018. Uw aanmelding is pas definitief als de betaling is ontvangen.

Hebt u een museumjaarkaart, vergeet die dan niet.

Tentoonstelling unieke archeologische vondsten van Romeins grafveld in Bemmel

Bij archeologisch onderzoek als voorbereiding op de doortrekking van de A15 is in Bemmel een compleet Romeins grafveld van de Betuwse elite ontdekt. Een unieke ontdekking van nationaal belang. Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 april aanstaande presenteert Rijkswaterstaat de topstukken uit deze archeologische ontdekking aan het publiek. Iedereen die geïnteresseerd is in archeologie, de Romeinse tijd of de oude bewoners van dit deel van de Betuwe kan deze drie dagen tussen 10.00 en 16.00 uur in Cultureel centrum De Kinkel in Bemmel naar een speciaal opgezette tentoonstelling komen kijken en luisteren naar de verhalen van de archeologen. De toegang is gratis.

Topstukken

Archeologen hebben het Romeinse grafveld begin dit jaar ontdekt bij onderzoek als voorbereiding op de doortrekking van de A15 van knooppunt Ressen naar de A12. Het betreft een compleet Romeins grafveld uit de tweede en derde eeuw na Christus. Volgens de archeologen betreft het een begraafplaats van de Romeinse elite in de Betuwe. De omvang en compleetheid van het grafveld en de soorten, diversiteit, hoeveelheid en kwaliteit van de graven en grafgiften zijn uniek voor Nederland. In het grafveld zijn veel luxe grafgiften gevonden, zoals geïmporteerd, geverfd aardewerken serviesgoed bestaande uit kruiken, kannen, borden, drinkbekers en olielampjes. Daarnaast is tafelwaar gevonden bestaande uit glazen flessen en een glazen kom, maar ook versierde bronzen schenkkannen, drinkbekers en schalen. 

Lezingen

Naast de speciale tentoonstelling vertellen de bij de opgraving betrokken archeologen in korte lezingen over de bijzondere vondsten. De lezingen vinden doorlopend plaats tussen 10.00 en 16.00 uur. Reserveren is niet nodig. Uiteraard beantwoorden de aanwezige archeologen vragen over de Romeinse geschiedenis van de gemeente Lingewaard.

Praktisch

Datum:            vrijdag 27 tot en met zondag 29 april

Locatie:           Cultureel centrum De Kinkel, Van Ambestraat 1, 6681 AK Bemmel

Tijdstip:           10.00 tot 16.00 uur

Toegang:         gratis

De expositie maakt onderdeel uit van de jaarlijkse Nationale Romeinenweek

 

Meer informatie overleden personen

Er staat een nieuw overzicht op de site van alle  bidprentjes, overlijdensadvertenties, rouwbrieven enz. die we in de loop van de tijd ontvangen hebben.  We kregen 2096 bidprentjes, 750 scans van bidprentjes en 781 overlijdensadvertenties. Ook zijn inmiddels 129 scans van grafzerken opgenomen in de collectie. Dus als u informatie zoekt, ga dan naar

GENEALOGIE –>  Bemmel, Haalderen, Ressen –> Bidprentjes-Overlijdensadvertenties.

 

‘n stukje Verleden van Haalderen

De presentatie van een “‘n stukje Verleden van Haalderen” werd zeer druk bezocht. Er waren niet genoeg stoelen om iedereen een zitplaats te geven.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door arcordeongroep Betuwe Oost, heel erg bedankt namens de organisatoren. 
De foto´s die gemaakt zijn op deze avond vindt u hieronder.

 

‘n stukje Verleden van Haalderen

De presentatie van 22 maart is met foto’s en teksten geheel compleet omgezet in een Dia presentatie,  met dank aan onze  website  beheerder Jos Bulters.
Tot 30 April staan de foto’s  onder het menu  kopje foto’s en video’s op onze website maar u kunt ook hier klikken

Sociëteit het Manneneiland bestaat 75 jaar.

“De Sociëteit te Bemmel is opgericht in 1941, in de donkere jaren van de bezetting door den mof. Het geheele land zuchtte onder een onverdraaglijk juk en naarmate de bezetter de duimschroeven aanzette voelden de goede Nederlanders zich steeds meer tot elkaar aangetrokken en gevoelde men behoefte aan een inniger contact om in vertrouwde kring zijn hart te kunnen luchten en vaak ook om tot daden, tegen den bezetter gericht, te komen”.

De sociëteit telt op dit moment 29 leden en elke woensdagavond is er een bijeenkomst in het Wapen om samen te discussiëren over uiteenlopende onderwerpen maar ook te bridgen, klaverjassen en darten.

Jubileumviering

Zowel in 2017 als 2018 viert Sociëteit het Manneneiland haar 75-jarige bestaan met als hoogtepunt een theatervoorstelling over het Manneneiland. Erik Karel de Vries schreef op grond van interviews een boeiend en amusant verhaal over niet alleen de sociëteit, maar ook de ontwikkeling van Bemmel na de Tweede Wereldoorlog.

Teejaater Pan zal deze theatervoorstelling in samenwerking met het Nieuw Betuws Kamerkoor gedurende twee weekends in mei en juni 2018 uitvoeren in de TheaterKerk te Bemmel. Het belooft een interessant theaterstuk te worden met veel herkenningspunten voor mensen uit Bemmel en omgeving.

De kaarten zullen 10 euro kosten en te koop zijn o.a. via de site van de TheaterKerk.

In het Kringblad van de Historische Kring Bemmel van januari 2018 kunt u een uitgebreidere toelichting lezen.

De Historische Kring Bemmel zoekt een bezorger.

Driemaal in het jaar bezorgt de Historische Kring Bemmel het Kringblad bij alle leden aan huis. Een groot aantal vrijwilligers zet zich daarvoor in. De HKB is op zoek naar een vrijwilliger die de wijk Het Hoog voor zijn of haar rekening wil nemen. Wilt u zich aanmelden of wilt u verdere inlichtingen, dan kunt u terecht bij de voorzitter Gijs Bouwman. Tel: 06 53 93 00 11 of per mail: voorzitter@historischekringbemmel.nl

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!