Bemmel Ressen Haalderen

Thema avonden

Een bron van lering en vermaak. Zo kunnen de thema-avonden van de kring wel worden omschreven. Goed bezochte avonden waarop wordt ingegaan op onderwerpen die de geschiedenis van de streek betreffen. De onderwerpen kunnen door leden van de kring worden gepresenteerd of door deskundigen van buitenaf. Boeiende uiteenzettingen worden steevast afgesloten met het stellen van vragen aan de inleiders.

2012  “De Linge en haar afwatering”

Een lezing waarin dhr. Aart Bijl ons meenam in de historie van De Linge inclusief alle perikelen in organisatorische en technische zin.

2011  “Betuwse kastelen”

De Betuwe heeft een rijke historie aan kastelen en adellijke huizen. Dhr. Kobus van Ingen heeft ons meegenomen langs de historie van de kastelen, huizen en kerken in de Betuwe.

2010  “De geschiedenis van De IJssellinie.

De lezing werd gegeven door dhr De Bruijn van de Stichting IJssellinie te Olst.

De lange voorgeschiedenis van De Boel in Ressen.

De lezing werd gegeven door dhr Van den Broeke van het Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen.

Architectuur en stedenbouw uit de wederopbouwperiode in de gemeente Lingewaard

De inleider was dhr Roger Crols, architectuurhistoricus en projectleider bij het Gelders Genootschap uit Arnhem. Aanleiding is de quickscan “Inventarisatie van de architectuur en stedenbouw uit de wederopbouwperiode in de gemeente Lingewaard” en dhr Crols heeft aan de hand van beelden van een aantal bekende panden inzicht gegeven in de periode van opbouw van na de 2e wereldoorlog.

2009 “Het leven en werken van meester Wierink”

Een lezing, gegeven door Stef en Henk Wierink over het leven van hun vader. De lezing ging vooraf aan de tentoonstelling over meester Wierink.

“Bomen over Stambomen”

Een inleidende lezing over genealogie door Adri Stuart in plaats van de aangekondigde lezing van Willem Rasing, die wegens droevige familieomstandigheden was verhinderd.

“Koude winters, warme feesten”

In het jaar van de tradities (2009) een lezing over de diepere betekenis en achtergronden van de winterse feesten, door Peter Schipper, conservator van het Flipje- en streekmuseum Tiel.

2008 “Brood voor stenen”

Door Ben Janssen, over de leef- en werkomstandigheden van het Gelderse steenovenvolk.

De Oostelijke Betuwelijn

Door Daan Viergever met ondersteuning bij de dia’s en films van Ed.

Huissen, nèt even anders

Door Piet Driessen, vice-voorzitter van de Historische Kring Huessen.

2007 “Pierre Cuypers over Pierre Cuypers”

Door Bemmelaar Pierre Cuypers, de achterkleinzoon van de 19e eeuwse architect Pierre Cuypers.

Archeologisch onderzoek in Bemmel: resultaten van de opgraving op het Liduina-terrein”

Door Jan Thijssen en Jeroen Wildenberg van Bureau Archeologie Nijmegen.

“300 jaar Pannerdensch Kanaal”

Door Ferdinand van Hemmen.

2006 “Nederland in de eerste wereldoorlog”

Door Bernier Cornielje.

“Een jongen van het dorp: honderd jaar Ingen, een dorp in de Betuwe”

Door Chris van Esterik

“Highlights van een bezielend strijdperk: Bemmelse dijk kapstok voor beleving cultuur en natuur”

Door Ferdinand van Hemmen

2005 “Archeologisch onderzoek in Bemmel: resultaten van de opgraving op het Liduina-terrein”

Door Jan Thijssen en Jeroen Wildenberg

“Persoons- en Plaatsnamen uit de tijd van de Grote Volksverhuizing”

Door Daan Viergever

“De Doornenburg”

Door Robert Melchers

2004 “Taalkundige achtergrond bij persoonsnamen”

Door Jan Groos

“De Meidenkist”

Door Cees Prinsen

“Fort Pannerden”

Door Ferdinand van Hemmen

2003 “Verrassende ontdekkingen tijdens nieuw onderzoek van de Romeinse tempels onder de NH kerk in Elst”

Door dr. Ton Derks van het Archeologisch Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Nooyt gehoorde hooge waeteren

Door dhr. drs. ing. J. van Zellem.

“Geschiedenis van de tabaksteelt”

Door Theo Gerritsen

2002 “Van Noviomagus naar Numaga; of de kelder van Nijmegen”

Door Jan Groos.

“Haalderen in Beeld”

Door het kringbestuur.

De IJssellinie met drijvende stuwen tijdens de Koude Oorlog

Door dhr. P.C. van Kerkum brigade-generaal b.d.en dhr. ir. J. van Overveem sr.

2001 “Oude gereedschappen

Door Bart Hartjes, oud-Bemmelaar.

Archeologie in Bemmel e.o.; De Waalsprong (De man van Lent en zijn nazaten) en De Essenpas”

Door drs. Peter van den Broeke en drs. Juke Dijkstra.

“Tegelcultuur in Nederland”

Door dhr. dr. J.A. Kamermans, conservator Ned. Tegelmuseum in Otterlo.

2000 “Betuwse wateren met een grote cultuur-historische waarde”

Door Ferdinand van Hemmen.

“Ressen verbeeld”

Door het kringbestuur.

“Genealogie”

Door mevr. Lenie Aben.

1999 “Waaien of Wielen – Betuwse Dijkdoorbraakkolken, waaronder die in Bemmel”

Door Ferdinand van Hemmen.

“Historisch boerderijonderzoek in het algemeen en van “De Vossenhof” in het bijzonder”

Door Louis Dolmans en Leen Reinink.

“Archeologie in Bemmel: op zoek naar Oud-Doornik en Haalderen”

Door Adam Haarhuis.

1998 ‘Onder de rook van veldovens’

Door dhr. dr. G.B. Janssen.

‘De stadse invloed op de noordelijke Waaloever’

Door dhr. Schenkels.

‘Een kapitale strijd voor Gelre’s onafhankelijkheid, waarin ook Goessens van Bemmel een rol speelt’

Door mevr. Grouwstra.

1997 ‘Tabaksteelt in Nederland’

Door dhr. ir. H.K. Roessingh en Adri Stuart.

‘De Rijkdom van de Archieven van het Polderdistrict Betuwe’

Door dhr. drs. G.J. Mentink.

‘Luchtfotografie tijdens de tweede wereldoorlog’

Door dhr. drs. R.P.G.A. Voskuil.

1996 ‘Monumentenzorg en het partikulier initiatief’

Door dhr. T. Gijsbers.

‘Zorg voor Monumenten; onderhoud en beheer’

Door dhr. K. Boeder.

1995 ‘De Fruitteelt, vroeger en nu’

Door dhr. B. Witteveen.

‘Kastelen in de Over-Betuwe’

Door dhr. Aarts.

‘Archeologie in de Over-Betuwe’

Door dhr. drs. J. Thijssen, stadsarcheoloog van de gemeente Nijmegen.

1994 ‘De strijd tegen het water’

Door dhr. drs. G.J. Mentink, oud-archivaris in Gelderland.

‘Archeologisch onderzoek in het gebied van de Betuwelijn’

Door dhr. drs. A. Haarhuis.

1993 ‘Bouwgeschiedenis van middeleeuwse kerken’

Door mevr. Weusten.

‘Veld- en perceelsnamen’

Door dhr. ir. K.J. Hoeksema en Louis Dolmans.

‘Met de tram door de Betuwe’

Door dhr. Klomp.

1992 ‘Boerderijen in Bemmel’

Door het kringbestuur.

‘Monumenten in Bemmel, Haalderen, Ressen en Doornik’

Door het kringbestuur.

‘De Tweede Wereldoorlog’

Door Louis Dolmans.

1991:’Stenen’

Door dhr. van Dam.

‘De Pas’

Door het kringbestuur.

‘Huis Bemmel’

Door dhr F. Bekker.

1990 ‘De Plak’

Door het kringbestuur.

‘Ons landschap’

Door Louis Dolmans

‘De streektaal’

Door Ton Bredie.

18 september 1989  

1e algemene ledenvergadering met inleidingen over de

‘Geschiedenis van Bemmel’, ‘Genealogie’, ‘Archeologie’ en ‘Heemkunde’.

‘De Bemmelse Uiterwaarden’

Door dhr. W. Roording.

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!