Bemmel Ressen Haalderen

Uniek Romeins grafveld ontdekt bij voorbereidingen doortrekking A15

Persbericht Rijkswaterstaat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rijkswaterstaat laat als voorbereiding op de doortrekking van de A15 van knooppunt Ressen naar de A12 archeologisch onderzoek uitvoeren op het toekomstige tracé. Tijdens dit onderzoek is bij Bemmel een compleet Romeins grafveld uit de tweede en derde eeuw na Christus gevonden en opgegraven. Volgens de archeologen betreft het een begraafplaats van de Romeinse elite in de Betuwe. De omvang en compleetheid van het grafveld en de soorten, diversiteit, hoeveelheid en kwaliteit van de graven en grafgiften zijn uniek voor Nederland. Op donderdag 8 maart zijn de vondsten voor het eerst gepresenteerd.

De opgravingen zijn eind februari afgerond. De werkzaamheden hebben in alle stilte plaatsgevonden, om geen schatgravers aan te trekken. Vanaf de eerste ontdekking was namelijk al duidelijk hoe bijzonder de opgraving was. Het grafveld lag slechts 50 centimeter diep onder een akker in Bemmel. Op deze plek rijden naar verwachting over een paar jaar auto’s tussen Rotterdam en Duitsland.

Vier complete askisten
De Romeinen cremeerden hun doden. Daarna begroeven ze de crematieresten samen met grafgiften in een grafveld, dat bestond uit opgeworpen grafheuvels. In totaal hebben de archeologen in Bemmel 48 graven ontdekt. In zes van deze graven zijn tufstenen askisten gevonden, waarvan er vier volledig behouden zijn gebleven. Het is voor het eerst in Nederland dat er zo veel askisten op één plek zijn aangetroffen. Daarnaast zijn de grafgiften bijgezet in speciaal getimmerde grafkamers en niet in simpele kuilen, zoals in de meeste gevallen gebruikelijk was.

Topstukken
In het grafveld zijn veel luxe grafgiften gevonden, zoals geïmporteerd, geverfd aardewerken serviesgoed bestaande uit kruiken, kannen, borden, drinkbekers en olielampjes. Daarnaast is tafelwaar gevonden bestaande uit glazen flessen en een glazen kom, maar ook versierde bronzen schenkkannen, drinkbekers en schalen. Persoonlijke eigendommen zijn schaars in de Romeinse grafcontext. De archeologen hebben echter in het grafveld van Bemmel kledingspelden, haarnaalden, spiegels, een schaar en zelfs een compleet parfumflesje (met inhoud) gevonden. Daarnaast zijn bijzondere zaken ontdekt, zoals (fragmenten van) vier perkamentrolhouders, voorwerpen die in Nederlandse bodem nauwelijks worden gevonden en een stenen grafmonument met vrouwenafbeelding. Bijzonder is ook de vondst van het skeletje van een baby.

Rijkdom
Een dergelijke rijkdom in grafcultuur met de bijbehorende grafgiften is alleen bekend uit Romeinse steden als Nijmegen of van hooggeplaatste villabewoners in Zuid-Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Bij Bemmel is geen Romeinse stad bekend. Dit betekent dat er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een Romeinse villa in de nabijheid moet liggen; wellicht de meest noordelijke in het Romeinse rijk.

Publiekspresentatie
Op dit moment wordt de voorwerpen geconserveerd. Op 27, 28 en 29 april zullen een aantal stukken in Bemmel gepresenteerd worden aan het publiek tijdens de week van de Romeinen. In 2019 zijn de vondsten waarschijnlijk te zien in het Valkhofmuseum in Nijmegen.

Project ViA15
Het Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 twaalf kilometer doortrekken en aansluiten op de A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede. Op dit moment wacht het project ViA15 de uitspraak van de Raad van State over het tracébesluit af. Verkeer kan naar verwachting in de periode 2021-2023 voor het eerst over de nieuwe weg rijden.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

 

De Gelderlander 7 maart 2018/Marc van Onna 07-03-18, 12:00

Romeins grafveld blootgelegd in Bemmel

Bij onderzoek dat hoort bij de doortrekking van de snelweg A15, is bij Bemmel een Romeins grafveld gevonden en opgegraven. Archeologen noemen de omvang en compleetheid van het grafveld ‘uniek voor Nederland’. Dat geldt ook voor de hoeveelheid en kwaliteit van grafgiften die aangetroffen zijn. Rijkswaterstaat wil pas donderdagochtend bij de officiële presentatie op kasteel Kinkelenburg in Bemmel meer vertellen.
https://www.gelderlander.nl/betuwe/romeins-grafveld-blootgelegd-in-bemmel~a075c04b/
De Gelderlander 8 maart 2018/ Redactie de Gelderlander 08-03-18, 12:00. Laatste update: 16:06
Ook babyskelet gevonden bij opgraving Romeins grafveld
Video |
Bemmel – Luxe grafgiften als geverfd aardewerken serviesgoed; versierde bronzen schenkkannen, drinkbekers en schalen, maar ook spiegels en een compleet parfumflesje met inhoud. Dat zijn enkele van de bijzondere vondsten uit het Romeinse grafveld bij Bemmel.
Tot de vondsten behoren verder fragmenten van vier perkamentrolhouders, een stenen grafmonument met vrouwenafbeelding en een skelet van een baby.

De vondsten die naar boven kwamen bij de doortrekking van de A15 dateren uit de tweede en derde eeuw na Christus. Volgens de opdrachtgever tot de opgravingen, Rijkswaterstaat, is de omvang van het grafveld, de kwaliteit van de graven en de vondsten uniek voor Nederland. Ze zijn wel eerder aangetroffen bij Romeinse steden in het buitenland. Het betekent ook dat er vermoedelijk een Romeinse villa bij Bemmel is geweest.

In alle stilte
De werkzaamheden hebben in alle stilte plaatsgevonden om geen schatgravers aan te trekken. Het grafveld, dat 48 graven in speciaal getimmerde grafkamers telt, lag slechts 50 centimeters onder het maaiveld.

De voorwerpen worden nu geconserveerd. Op 27,28 en 29 april wordt een aantal stukken in Bemmel gepresenteerd tijdens de Week van de Romeinen. In 2019 zijn de vondsten vermoedelijk te zien in het Valkhofmuseum in Nijmegen. (Video)


Volkskrant, SIR EDMUND . 17 maart 2018

 

 

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!