Taart voor de HKB van Prins Carnaval

Op zaterdag 11 februari verraste Prins Nicky de Haorige Duvel en Prinses Esme de HKB met een zelfgebakken taart. Voor alles wat de HKB doet voor de gemeenschap. Het gezelschap arriveerde in een toepasselijke historische auto en na een gezellig samenzijn in de Kosterij in Ressen  vertrokken ze daar ook weer mee. Voor foto’s. Verder lezen

Lezing Ferdinand van Hemmen

Op woensdag 25 januari houdt Ferdinand van Hemmen, landschapshistoricus, een lezing in Het Wapen van Bemmel met als titel

VAN ZIJDEWENDE TOT NEED, 1000 jaar leven met de dijken in de Betuwe; de lessen die we hieruit kunnen trekken

De lezing volgt op de ALV die op 25 januari om 19.15 uur is gepland. Een toelichting op de lezing: Verder lezen

Twee Algemene Leden Vergaderingen in januari

De HKB nodigt de leden uit voor de ledenvergaderingen in januari. In verband met de statutenwijziging die op de agenda staat, zullen er 2 ledenvergaderingen worden georganiseerd. Volgens de oude statuten moet 2/3 van de leden aanwezig zijn, dat zou een vergadering met 350 leden betekenen. Aangezien dat niet gaat lukken, is een 2e vergadering nodig waarbij geen quorum geldt. De vergaderingen zijn op 10 en 25 januari. Voor meer informatie zie ledenvergaderingen

Willem van de Pol overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat Willem van de Pol is overleden. Hij was het gezicht van het documentatiecentrum. In november had hij al aangegeven zijn vrijwilligerswerk te beëindigen en tijdens de nieuwjaarsborrel van 10 januari had de HKB gepland afscheid te nemen van Willem en hem te bedanken voor de jaren van tomeloze inzet voor het documentatiecentrum. We zullen die gelegenheid niet meer hebben. Op 22 december is hij overleden. We wensen zijn familie veel sterkte in deze moeilijke tijden.