Bemmel Ressen Haalderen

Inleiding genealogie Bemmel

Aanspreekpunt:    Adri Stuart

Activiteiten: Adviseren over genealogische onderwerpen en verzamelen en registreren van genealogische (familie)gegevens, zoals:

 • Burgerlijke Stand (geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes)
 • Bevolkingsregister (gezinslijsten)
 • Stambomen, genealogieën en kwartierstaten van (bekende) Bemmelaren
 • Bidprentjes en overlijdensadvertenties
 • Adreslijsten (oude adressen versus nieuwe adressen)

Beschikbare gegevens in onze kringlocatie om te zoeken naar genealogische gegevens:

 • Doop, trouw en begraafregisters van Bemmel (protestant 1623-1811, katholiek 1780-1811)
 • Bevolkingsregister van Bemmel en Haalderen (1829-1939)
 • Burgerlijke stand van Bemmel (geboorten 1811-1902, huwelijken 1811-1922, overlijden: 1811-1950)
 • Index op de protocollen van bezwaar van het Oud Archief van het Ambt Overbetuwe (1e serie 1654-1759, 2e serie 1759-1811)
 • Inventaris van het Archief van het Polderdistrict Overbetuwe (1400-1811) en Nederbetuwe
 • repertoire van notariële akten van notarissen met standplaats Bemmel (1811-1925)
 • Diverse kopieën/afschriften van notariële en rechterlijke archieven
 • Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Bemmel (en Haalderen) en Ressen
 • Diverse jaargangen van genealogische tijdschriften (o.a. Gens Nostra, Centraal Bureau voor Genealogie)
 • CD-ROM van de Vereniging Gelre met daarop : Registers op de Leenakteboeken, Grondslagen voor de Bibliografie van Gelderland, Bijdragen en mededelingen 1898-1998
 • CD-ROM van Nederlands Patriciaat
 • CD-ROM van Nederlands Adelsboek
 • CD-Rom van Historische Gemeente Atlas van Nederland
 • CD-ROM van NUMAGA 50-jaargangen (1954-2004)
 • CD-ROM van Gens Nostra 1945-1995
 • CD-ROM van de Tegenwoordige Staat van Gelderland (van 1741)
error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!