Bemmel Ressen Haalderen

Archeologie: Inleiding Algemeen

Inleiding

Archeologie is afgeleid van de Griekse woorden ‘archaios’ (oud) en logos (kennis) oftewel kennis van de oudheid. In artikelen in tijdschriften en kranten en ook in bijdragen in ons kringblad worden regelmatig archeologische perioden aangegeven met de bijbehorende jaartallen. Daar blijft het vaak bij omdat wordt verondersteld dat de geïnteresseerde lezer zich daar iets bij kan voorstellen. Om bij het lezen van archeologische berichten en artikelen meer zicht te krijgen op wat er zich in die perioden precies afspeelde, wordt een algemeen overzicht gegeven van de archeologische perioden (van het Paleolithicum tot de Middeleeuwen) in Nederland. De perioden-indeling en de bijbehorende jaartallen voor en na Christus zijn algemeen aanvaard binnen de Nederlandse archeologie.

Zie voor achtergrondinformatie de volgende artikelen:

Archeologische perioden
Archeologische terugblik
Archeologische monumentenzorg
Archeologische methoden van onderzoek

 

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!