Bemmel Ressen Haalderen

Onzichtbaar Nederland met Gijs Bouwman over de IJssellinie

Na de tweede wereldoorlog had Duitsland geen leger meer en was opgedeeld in vier geallieerde bezettingszones, de Amerikaanse, de Franse, de Britse en de Russische bezettingszone. Om aan een dreigende aanval uit het oosten weerstand te bieden, bedacht de Amerikaanse opperbevelhebber en latere president Eisenhower het plan een verdedigingslinie in Nederland aan te leggen. Deze moest dan een invasie vertragen of als het kon tegenhouden. Er is toen gebruik gemaakt van de natuurlijk barrière in Nederland: het water.

Het plan was Rijn, Waal en IJssel af te sluiten. De Rijn bij Arnhem, de Waal bij Ooij/Bemmel en de IJssel bij Olst/Deventer. Door caissons in te varen en te laten afzinken waardoor een groot gebied onderwater zou komen te staan dacht men de vijand tegen te kunnen houden. Alles was uiterst geheim en werd ook zo ervaren. Later zou blijken dat de Russen gedetailleerdere kaarten hadden dan wij.

In 1948 ontstond West-Duitsland uit de Amerikaanse, de Franse, de Britse bezettingszone en de Sovjetzone werd Oost-Duitsland. De NAVO werd opgericht en West-Duitsland mocht weer een leger hebben. De grens van Duitsland met Polen werd vastgesteld en gevormd door de rivieren de Oder en de Neisse ook wel Oder/Neisse linie genoemd. Zo werd de IJssellinie die toch al achterhaald was overbodig, raakte in verval en werd gedeeltelijk gesloopt. In Bemmel is het meeste van de IJssellinie verdwenen op de defensiedijk en 3 kazematten na.

Over deze IJssellinie ging het achtste deel van de VPRO serie Onzichtbaar Nederland, getiteld Veiligheid. Met behulp van animaties werd dit alles in beeld gebracht. De aflevering was te zien op 5 januari 2017 op NPO 1. Gijs Bouwman van de Historische Kring Bemmel deed het verhaal.
 
 

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!