Bemmel Ressen Haalderen

Excursies

De eerste excursie van de Historische Kring Bemmel werd in 1997 georganiseerd. Dit was naar het “Ambacht Haalderen”, een 50 jaren jong keramisch atelier. De indrukken waren zodanig positief, dat besloten is jaarlijks een excursie op de agenda te zetten. Hieronder volgen korte impressies van deze excursies.

2016 Excursie op de pannenkoekenboot 21 mei 2016

pkb_logo_nijmegenDe excursie heeft veel belangstelling gekregen. De boot was compleet volgeboekt. Rob Jaspers, journalist van de Gelderlander gaf iedereen een complete uitleg over de nevengeul, het industriegebied en alles wat er van vroeger tot en met nu in en rond de Nijmeegse stad is gebeurt. Ook heeft onze voorzitter Gijs Bouman een uitleg gegeven over het ontstaan van de IJssel linie en de zichtbare aanwezigheid daarvan in de jaren 50 van de vorige eeuw in de Bemmelse uiterwaarden.Hieronder ziet u een fotoreportage van deze rondvaart. Mocht u een van de foto’s graag in goede kwaliteit in bezit willen hebben stuur dan een mailtje naar secretaris@historischekringbemmel.nl met fotonummer en dan krijgt u deze geheel gratis van ons. Wij wensen u veel kijkplezier.

 

2015 Excursie R.K. Donatuskerk

Gezien het feit dat de R.K. Donatuskerk zijn huidige functie zal verliezen heeft de Historische Kring Bemmel gemeend om nog eenmaal een rondleiding te organiseren onder leiding van de heer Bastiaansen.
Dit alles heeft plaatsgevonden op zaterdag 30 mei 2015 om 14.30 uur in de R.K. Donatuskerk te Bemmel.

Hier ziet u een filmimpressie van deze excursie.

Na afloop is er nagepraat onder het genot van een drankje bij het naastgelegen brasserie

2010 Excursie naar Stoeterij Buitenzorg

Verdeeld over twee zaterdagen (22 mei en 29 mei 2010) zijn we gaan kijken naar de resultaten van de restauratie van de boerderij / stoeterij Buitenzorg. Na de ontvangst in de voormalige hooiberg werd aan de hand van een film de restauratieperikelen getoond. Zonder geweld te doen aan het oorspronkelijke karakter van het historisch pand is met veel creativiteit aan functionele oplossingen gewerkt. Daarna werden we rondgeleid door de architect Gerard Janssen uit Gendt, waarbij hij de diverse details liet zien. Door Jan Nas, de huidige eigenaar, werden we vervolgens langs de stallen van de stoeterij geleid en kregen we een indruk van wat er allemaal komt kijken bij de paardenfokkerij en paardenkeuring. Onder het genot van een drankje werd nog geruime tijd nagepraat bij de hooiberg. Zie ook Stoeterij Buitenzorg.

2009 Excursie naar het tuinbouw museum “De Hofstèèj” (“Mea Vota”) in Huissen

Op zaterdag 31 mei 2009 was de bestemming net als vorig jaar Huissen. Nu naar het tuinbouwmuseum. Na ontvangst en een kopje koffie en plakje cake een korte inleiding en werd de groep (45 deelnemers) in twee groepen gesplitst. De ene groep kreeg aan de hand van een film uitleg over het intstaan van de tuinbouw in Huissen en de druiventeelt en daarna een proeverij om te zien of het een goed wijnjaar was. Daarna begaf de groep zich naar het museumgedeelte alwaar diverse oude gereedschappen opgesteld zijn die herinneren aan de tijd dat alles nog met de hand gedaan werd. De andere groep kreeg hetzelfde voorgeschoteld, maar in andere volgorde. Kijk voor een impressie op Historisch Kring Bemmel bij Mea Vota in Huissen

2008 Excursie naar het Dominicanenklooster te Huissen

Op zaterdag 31 mei 2008 ging de kring voor de jaarlijkse excursie naar het Dominicanenklooster te Huissen. Na een inleiding in de bibliotheek onder het genote van een kopje koffie of thee werden we in twee groepen rondgeleid door de prior Antoon Boks en de koster Piet Houterman. Ze lieten ons het klooster zien en vertelden daarbij verhalen van hoe het er vroeger in het klooster toe ging en wat men tegenwoordig doet.

Voor een impressie van de excursie kijk op : Historisch Kring Bemmel bij het Dominikanenklooster Huissen

2007 Excursie naar steenfabriek Rodruza (Zandberg) te Gendt

Op zaterdag 31 maart 2007 ging de kring voor de jaarlijkse excursie naar de steenfabriek Rodruza (Zandberg) te Gendt. Na de introductie met koffie en thee werd een schiiterende oude film vertoon over het stenen bakken voor de 2e wereldoorlog. Het waren barre tijden voor de steenfabrieksarbeiders, dat was duidelijk te zien. Daarna volge een rondleiding over het tegenwoordige fabrieksterrein. Het verschil met vroeger was overweligend.

Voor een impressie van de excursie kijk op : Historisch Kring Bemmel bij de steenfabriek Rodruza te Gendt

2006 Excursie naar Huissen voor een stadswandeling

Op zaterdag 27 mei 2006 hield onze kring de jaarlijkse excursie. Die voerde dit jaar naar Huissen, alwaar enkele leden van de Historische Kring Huessen ons rondleidden door hun stad.
Hij toonde ons het Dominicaner klooster, op de plek waar eens de Kleefse burcht gestaan had en waar in later dagen een prachtige villa stond. We mochten even in de bij het klooster horende grafkelder kijken. De tocht voerde verder langs de plek, waar eens de buitenste poort van de Vierakkerse poort gestaan heeft. Het nabijgelegen café ‘Buitenpoort’ heeft voor wat betreft haar naam van die historie dankbaar gebruik gemaakt. Er was ook een binnenpoort. Tussen beide poorten was net ruimte genoeg om wagens te kunnen controleren, zonder dat ze de stad in of uit konden. Verder fungeerden ze als dubbele beveiliging. Daarna kwamen we langs het gemeentehuis waar vroeger een klooster met kapel gestaan heeft. Die kapel bestaat nog steeds. Het klooster is indertijd in gebruik genomen als gemeentehuis. En hoewel het door verscheidene verbouwingen is aangepast aan het gebruik als gemeentehuis, zijn binnen nog steeds restanten van het oude klooster terug te vinden. Verderop in het centrum stonden we op meerdere plaatsen stil bij oude gebouwen en gevels. Men werd nog uitgenodigd voor een bezoek aan het museum en daar vertelde de heer Driessen over verschillende daar uitgestalde bezienswaardigheden. Tenslotte ging iedereen voldaan over de interessante middag huiswaarts.

2004 De excursie naar fruitboerderij ‘De Woerdt’

Op zaterdag 28 augustus 2004 waren we te gast bij Fruitbedrijf ‘De Woerdt’ in Ressen. Een groep van ruim vijftig leden had zich ingeschreven. Na een kop koffie of thee vertelde fruitteler Nico van Olst in het kort iets over het bedrijf. Daarna was er een wandeling door de zonovergoten boomgaarden, waar Van Olst op een aantal plekken veel interessants vertelde over de fruitteelt. De bezoekers kwamen tot de ontdekking, dat er bij fruittelen meer komt kijken dan alleen een boompje planten en fruit plukken. Na afloop was er nog koffie of appelsap voor de liefhebbers en menigeen liep nog even langs de ‘winkel’. Tenslotte ging iedereen zeer voldaan huiswaarts.

2003 Excursie naar Stoeterij Buitenzorg

De jaarlijkse excursie van 2003 ging naar stoeterij Buitenzorg. Er waren zoveel aanmeldingen dat er twee zaterdagen nodig waren om iedereen in de gelegenheid te stellen mee te doen: zaterdag 18 oktober en zatderdag 1 november 2003. De familie Nas was de gastheer en verwelkomde de groepen in de gezellige ruimte in de typische achtkantige hooiberg. Daarna hield de heer Wim Nas een inleiding. Hij vertelde dat de boerderij oorspronkelijk als woonhuis was gebouwd in 1847 in opdracht van een gerepatrieerde arts uit het toenmalige Nederlands Indië. In de 60-er jaren werd het huis door de gebroeders Snetselaar uit Venlo gekocht van de familie Costermans. Er werden dravers gefokt die zeer succesvol bleken te zijn en Buitenzorg internationale bekendheid gaven. In 1966 werd Henri Buitenzorg geboren en in 1968 Jojo Buitenzorg. In 1972 werd de Stoeterij overgenomen door Wim Nas, echter zonder de paarden. In 2000 namen zoon Jan Nas en zijn echtgenote de exploitatie over. Nadat de heer Wim Nas dit alles verteld had, werden de gasten in twee groepen, de ene door Wim Nas en de andere door zijn vrouw Nel Nas, over het terrein rondgeleid. Voldaan werd er tenslotte nog een ogenblik nagepraat op het terrein en daarna ging iedereen weer naar huis.
Zie de foto’s en de Stoeterij

2002 Excursie Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

Op zaterdag 1 juni 2002 kwamen we met een betrekkelijk kleine groep van amper twintig kringleden bij elkaar bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek. De voor onze begrippen wat geringe deelname komt waarschijnlijk doordat het museum bij verschillende leden van onze kring bekend is. Daarnaast bleek de door ons geplande activiteit samen te vallen met diverse andere activiteiten, waardoor een aantal ‘vaste’ deelnemers helaas verstek moesten laten gaan.
We werden verwelkomd door de heer Jan Creemers, die de groep inleidde in de opzet en achtergronden van het museum. Hierna werd een film vertoond met beelden van de geallieerde opmars in het algemeen en van de bevrijding van Groesbeek in het bijzonder. Na de film werd het gezelschap getrakteerd op koffie met een stuk gebak in de gezellige kantine, die via een grote vensterwand uitzicht bood op het gevechtsterrein van weleer. Daarna kon iedereen het museum op eigen gelegenheid gaan bekijken. Naast het vele materiaal dat permanent in het museum te zien is, was er ook een tijdelijke tentoonstelling van speelgoed, dat door Joodse kinderen gebruikt was in de getto’s en in de kampen. Sommige stukken speelgoed waren door de kinderen zelf gemaakt.
Heel indrukwekkend was de grote koepel, die een witte reddingsparachute voorstelde. Hier waren boeken in te zien, waarin de namen van de gesneuvelde militairen waren opgetekend. We vonden daar ook een aantal namen van mensen, die in de omgeving van Bemmel waren gesneuveld.
Rond half vijf vertrok iedereen weer naar huis, onder de indruk van hetgeen men gezien had, maar ook voldaan over de geslaagde excursie.

2001 Excursie naar de Hervormde Kerk in Elst

Op zaterdagmiddag van 10 november 2001 hebben zo’n 40 personen aan de excursie naar Elst deelgenomen. De Romeinse tempelresten onder de huidige hervormde kerk stonden ditmaal centraal. Twee rondleiders zorgden voor een onderhoudende en leerzame rondgang door de kerk en langs de resten.Na afloop werd er een kopje koffie geschonken in het wapen van Elst. Enkele opmerkelijke zaken die aan de orde kwamen: de resten behoren tot de oudst bekende (resten van) stenen gebouwen in Nederland! De eerste tempel van ca 11 bij 8 meter bestond slechts 10 jaar en de tweede tempel die op dezelfde plek kwam was ca 40 bij 23 meter met een hoogte van de cella van ca 15 meter. Dit is de op 2 na grootste tempel van West Europa. In de 3e eeuw verloor deze tempel zijn functie. Ook is er een Romeins militair diploma van 98 na Christus gevonden. Hiervan zijn er slechts 3 in Nederland.

2000 Excursie naar de Historische Tuin Lent

Op de mooie zaterdagmiddag van 23 september 2000 was een excursie georganiseerd naar de Historische Tuin Lent.De Historische Tuin Lent is een gemengd tuinbouwbedrijf, een zogenaamde warmoezerij, zoals dat in de dertiger jaren volop in deze streek te vinden was. Op traditionele manier worden daar oude soorten en rassen van bloemen, groenten en fruit geteeld, gedeeltelijk in kassen, gedeeltelijk in bakken, gedekt met zogenaamde Lentse ramen en gedeeltelijk op de koude grond. Er is een boomgaard met verschillende appel-, peren- en kersenrassen, er wordt klein fruit verbouwd, zoals zwarte, rode en witte bessen, kruisbessen, frambozen en bramen. Zoals in vroeger dagen is er kleinvee aanwezig, o.a. geiten, varkens, kippen en ganzen. Ook staan enkele bijenkasten opgesteld.
Binnen is een klein museum ingericht van huisraad, gebruiksvoorwerpen en gereedschappen van de warmoezenier uit die tijd. Er is een gedeelte waarin een woonkamer, slaapkamer, keuken en washok zijn ingericht met originele meubels en voorwerpen.

1999 Excursie naar museumboerderij De Tip

Op zaterdagmiddag 30 oktober 1999 was een excursie georganiseerd naar de museumboerderij “De Tip” in Herveld. Bijna 40 belangstellenden waren aanwezig en waren enthousiast over hetgeen ze te zien en te horen kregen. Alle lof naar de rondleiders van het museum.
Boerderij ‘De Tip’ werd gebouwd in 1934. Het bakhuisje dat ernaast staat is een herbouw van een bakhuisje uit 1866, dat gestaan heeft bij de boerderij ‘De Onderstal’, ook in Herveld. Het is in 1986 afgebroken en herbouwd bij ‘De Tip’. De museumboerderij wordt beheerd door de stichting ‘Falburcmarca’, die in 1985 op initiatief van dokter G. Somford werd opgericht. Sindsdien is de boerderij ingericht met allerlei landbouwgereedschappen, historische huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, een klein oorlogsmuseum en een door Dr. Somford ingerichte apotheek. De collectie van het museum groeit nog steeds.

1998 Excursie naar De Hervormde Kerk in Bemmel

Op zaterdag 25 april 1998 werden circa 35 leden door onze secretaris Joop Verburg en de koster Geurt Bouw rondgeleid in “hun” Hervormde kerk van Bemmel. Na een korte beschouwing van de geschiedenis van deze uit de 12e eeuw stammende kerk werd het orgel door Joop Verburg gedemonstreerd. Daarna werd men in twee groepen rondgeleid langs de wandschilderingen van ongeveer 1560, het orgel uit 1775 en het uurwerk uit ca 1675. Ook het fraaie kerkzilver was te bezichtigen. Na afloop werd een kopje koffie gedronken in het naastgelegen gebouw Kononia.

1997 Excursie naar Het Ambacht Haalderen

Op zaterdagmiddag 24 mei 1997 waren we met een groep van 20 leden te gast bij “Het Ambacht Haalderen”. Daar werden we rondgeleid door Bart Janssen, waarbij hij de diverse stappen van het productieproces heeft laten zien. Tijdens de boeiende rondleiding was volop gelegenheid tot het stellen van vragen waar goed gebruik van gemaakt werd. Afgesloten werd met een kopje koffie in de ontvangstruimte.


© HKB 2006-2010 | a3

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!