Bemmel Ressen Haalderen

G.J. van Olst (1877-1958)

Gerard van Olst was fruitteler van beroep maar bij de plaatselijke bevolking is hij meer bekend als amateur-archeoloog. Op 14-jarige leeftijd is hij al zo geboeid door vreemdsoortige voorwerpen dat hij besluit tot een ‘grondig’ onderzoek van de Kerkenhof. In de 34 volgende jaren heeft hij vooral in de winter de grond van de hele Ressense Kerkenhof omgezet. Zijn eerste vondst was een kogelurn en kort daarna vond hij een prachtig uit brons gegoten middenstuk van een harnas, voorstellende een Medusa kop. Veel vondsten dateren uit de Germaanse en Romeinse tijd. Maar er werden ook voorwerpen uit de Angelsaksische en Karolingische periode opgegraven. Deze vondsten bracht hij onder in zijn particuliere museum, vlak naast zijn boerderij.

Paul Oostervink schreef veel artikelen over Gerard van Olst en de Ressense archeologie.

  • Gerard van Olst, archeoloog te Ressen. Kringblad 2017-2,
  • Bemmelse en Ressense vondsten in het RMO-Leiden. Kringblad 2017-2,
  • Archeologische vondsten door Gerard van Olst. Kringblad 2019-2
  • Gerard van Olst en Vrouwe Victoria en Fortuna. Kringblad 2021-3
  • Gerard van Olst en Vrouwe Victoria en Fortuna 2.0. Kringblad 2022-2
  • De barnsteen ketting van Ressen. Kringblad 2022-3
  • G.J. van Olst, buitengewoon lid. Kringblad 2022-3
  • Vijzel uit Ressen – 2018. Kringblad 2022-1
error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!