Bemmel Ressen Haalderen

Polderdistrict Over-Betuwe

Het archief van het Polderdistrict Overbetuwe bevindt zich in het Regionaal Architect Rivierenland. Dit is gevestigd in Tiel en kan alleen na telefonische aanvraag geraadpleegd worden. 

Van belang voor onze omgeving zijn de archieven van:

1087 Archief van de Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, 1427 – 1838 (1855)

Inventaris:

2.1. Ambtsbestuur
2.1.1. Algemeen
2.1.2. Personeel
2.1.3. Financiën
2.1.4. Eigendommen
2.1.5. Belastingen
2.1.6. Uitvoering van de taken

2.2. Dijkstoel
2.2.1. Algemeen
2.2.2. Bestuur
2.2.3. Personeel
2.2.4. Geldelijk beheer
2.2.5. Werken

2.3. Landdag- en Kwartierrecessen
3304-3375 Recessen van de Landdag van Gelre en Zutphen
3376-3429 Kwartiersrecessen van Nijmegen

2.4. Rechterlijk archief
2.4.1. Rechterlijke Organisatie
2.4.2. Gerichtsdagen
2.4.3. Manslag en mishandelingen
2.4.4. Dieven en bedelaars
2.4.5. Vondelingen en voogdij
2.4.6. Gevangenissen
2.4.7. Testamenten
2.4.8. Diefstal
2.4.9. Diversen

2.5. Geestelijke goederen
2.5.1. Algemeen
2.5.2. Rentmeester
2.5.3. Rekeningen en bijlagen; verkoop en verpachting
2.5.4. Betaling van preuves, praebendes, predikantstraktementen e.d.
2.5.5. Eimerense goederen

1089 Archief van het Polderdistrict Overbetuwe, 1838 – 1981

Inventaris:

2.1. Inventaris van het archief van het polderdistrict Overbetuwe 1838-1937
2.1.1. Stukken van algemene aard
2.1.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

2.2. Inventaris van het archief van het polderdistrict Overbetuwe 1938-1981
2.2.1. Stukken van algemene aard
2.2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

1091 Dorpspolders Overbetuwe, 1652 – 1954

Inventaris:

2.4. Inventaris van het archief van de dorpspolder Bemmel 1752-1837
2.4.1. Stukken van algemene aard
705-706 Dorpsboeken
705 1752-1796
706 1796-1837
707 Ingekomen stukken
708 Bekendmakingen

2.4.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.4.2.1. Bestuur en personeel
709 Stukken betreffende het verhaal van de tractementen van de schouten op de dorpspolders

2.4.2.2. Geldelijk beheer
710-724 Bijlagen van de rekening, met hiaten
725 Verdelingslijst van de dorpslasten

2.4.2.3. Waterstaatswerken
726 Stukken betreffende het ruimen van de weteringen
727 Reglement op de diensten in natura voor het onderhoud van de wegen in de gemeente Bemmel
728 Dijkcedule
729 Stukken betreffende de schouw over de kweldammen
730 Stukken betreffende de bepotingen in de polder

2.5. Inventaris van het archief van de dorpspolder Bemmel 1838-1953
2.5.1. Stukken van algemene aard
731 Stukken betreffende de waterschappelijke herindeling van het Oostelijk Lingegebied, de opheffing van de polder in verband daarmee en de verevening van de poldereigendommen
732-733 Notulen van de vergaderingen van de geërfdendag/polderraad
733-735 Notulen van de vergaderingen van de poldermeesters
736 Ingekomen stukken
763-763 Kopieboeken van uitgaande stukken
737 Bekendmakingen

2.5.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.5.2.1. Bestuur en personeel
2.5.2.2. Geldelijk beheer
2.5.2.3. Eigendommen
2.5.2.4. Waterstaatswerken

 

 

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!