Laatste Nieuws

Onzichtbaar Nederland met Gijs Bouwman over de IJssellinie

Na de tweede wereldoorlog had Duitsland geen leger meer en was opgedeeld in vier geallieerde bezettingszones, de Amerikaanse, de Franse, de Britse en de Russische bezettingszone.  Om aan een dreigende aanval uit het oosten weerstand te bieden, bedacht de Amerikaanse opperbevelhebber en latere president Eisenhower het plan een verdedigingslinie in Nederland aan te leggen. Deze moest dan een invasie vertragen of als het kon tegenhouden. Er is toen gebruik gemaakt van de natuurlijk barrière in Nederland: het water.

Het plan was Rijn, Waal en IJssel af te sluiten. De Rijn bij Arnhem, de Waal bij Ooij/Bemmel en de IJssel bij Olst/Deventer. Door caissons in te varen  en te laten afzinken waardoor een groot gebied onderwater zou komen te staan dacht men de vijand tegen te kunnen houden. Alles was uiterst geheim en werd ook zo ervaren. Later zou blijken dat de Russen gedetailleerdere kaarten hadden dan wij.

In 1948 ontstond West-Duitsland uit de Amerikaanse, de Franse, de Britse bezettingszone en de Sovjetzone werd Oost-Duitsland. De NAVO werd opgericht en West-Duitsland mocht weer een leger hebben. De grens van Duitsland met Polen werd vastgesteld en gevormd door de rivieren de Oder en de Neisse ook wel Oder/Neisse linie genoemd. Zo werd de IJssellinie die toch al achterhaald was overbodig, raakte in verval en werd gedeeltelijk gesloopt. In Bemmel is het meeste van de IJssellinie verdwenen op de defensiedijk en 3 kazematten na. 

Over deze IJssellinie ging het achtste deel van de VPRO serie Onzichtbaar Nederland, getiteld Veiligheid. Met behulp van animaties werd dit alles in beeld gebracht. De aflevering was te zien op 5 januari 2017 op NPO 1. Gijs Bouwman van de Historische Kring Bemmel deed het verhaal.

 

 

Sociëteit het Manneneiland

Op 18 november kon men in De Gelderlander onderstaand bericht lezen:

Bemmelse sociëteit hoopt op meer bekendheid na toneelstuk

BEMMEL – De Bemmelse herensociëteit Manneneiland bestaat 75 jaar, maar is maar bij weinigen bekend. De 29 leden tellende club wil daar verandering in brengen door een belangrijk sociaal-cultuureel evenement te organiseren: een toneelstuk over de club en over de gebeurtenissen in Ressen, Bemmel en Haalderen sinds 1941.

Destijds waren het notabelen die licht wilden brengen in donkere tijden met kaarten en biljarten. De officiële oprichting was in 1946. De naam verwijst naar de evacuatie van de Betuwe in de oorlog. Toen bleven alleen mannen over om te passen op huizen en vee.

Uitvoering
Aan het toneelstuk gaan onder meer Teejater Pan en het Nieuw Betuws Kamerkoor meedoen. Voor het scenario moet Erik Karel de Vries zorgen. De uitvoering staat gepland voor mei 2018. „Daarna moet heel Lingewaard ons kennen”, zegt secretaris Louis du Pré.

Sponsors
De club komt juist nu met de plannen naar buiten omdat het op zoek is naar sponsors. De begroting vertoont nog een gat van 8.000 euro. De sociëteit wil dat zo ver mogelijk dichten alvorens aan de daadwerkelijke voorbereidingen te beginnen.

In het Kringblad van september 2014 schreef John Ruiter een artikel over de geschiedenis van de sociëteit. U kunt het hiernaast nog eens teruglezen.

Op 10 december verscheen bij Uitgeverij Matrijs het boek ‘De Gendtse verordeningen’

De Gendtse verordeningen

beschrijft de unieke stadsrechtgeschiedenis van Gendt naar aanleiding van een gedegen onderzoek door auteur Wim van Bon. Van Bon heeft de achttiende-eeuwse dissertatie van de Nijmegenaar Coenraad van der Voordt Pieck over het Gendtse stadsrecht vertaald en van kanttekeningen en uitweidingen voorzien. Dat heeft geleid tot een bijzondere uitgave over Gendt en diens stadsrechtgeschiedenis, zoals die in de achttiende gentw in het Latijn is opgetekend.

In 1783 promoveerde Coenraad van der Voordt Pieck, telg uit de Nijmeegse maatschappelijke bovenlaag van bestuurders en beheerders, op een dissertatie over het stadsrecht van het nabije Gendt, zoals dat was vastgelegd in twee stadsbrieven, van Willem van Gulik (1382) en Karel van Gelre (1493). Van der Voordt Pieck bespreekt daarbij niet alleen de verordeningen die in de stadsbrieven gegeven werden, maar verwijst hij ook naar voorvallen en juridische procedures waarbij die bepalingen nog niet zo lang geleden als argumenten werden aangevoerd. Ook vertelt hij wat er toen over Gendt (naam, geschiedenis, bestuursrechtelijke status) bekend was.

Auteur Wim van Bon heeft de tekst van deze dissertatie uit het Latijn vertaald en voorzien van aantekeningen waarin ongebruikelijke termen en uitdrukkingen worden verklaard. Ook gaat hij in op historische feiten en figuren die in de dissertatie genoemd worden. Aan de vertaling gaan hoofdstukken vooraf waarin de stadsrechtgeschiedenis van Gendt en het belang van deze dissertatie voor kennis van deze geschiedenis worden beschreven. Het laatste hoofdstuk laat de lezer nader kennismaken met Coenraad van der Voordt Pieck, zijn familie, zijn loopbaan en de wisselvalligheden van zijn bestaan.

Boekinformatie

De Gendtse verordeningen. Coenraad van der Voordt Pieck over het Gendtse stadsrecht| Wim H.J. van Bon| 160 blz. | 17 x 24 cm | genaaid gebonden | ISBN 978-90-5345-513-5 | € 24,95 | te koop op www.matrijs.com en in de plaatselijke boekhandel!

 

 

17 september 1944

17 september, Market Garden

Op 17 september 1944 hoopten veel inwoners van de (Oost-)Betuwe dat de bevrijding snel zou volgen. Enorme aantallen geallieerde vliegtuigen vlogen die zondag over deze streek om de operatie Market Garden te voltooien, een militaire operatie die bedoeld was om alle strategische bruggen in handen te krijgen om te kunnen doorstoten naar Duitsland. Het liep anders. De Arnhemse brug was er een te ver. Het gevolg was een aantal oorlogsmaanden die voor de inwoners van de Betuwe buitengewoon zwaar zou worden. Er is over deze periode zeer veel geschreven. In onze kringbladen van september 2010 en mei 2012 kunnen we goed zien hoe verschillend geschiedschrijving over eenzelfde periode varieert door de gekozen invalshoek van de schrijver. In 2010 werd een militaire invalshoek gekozen, terwijl in 2012 een inwoonster, in 1944 nog een jong meisje, het woord krijgt. U kunt beide artikelen nog eens teruglezen. Ze staan bij “Toen…” hiernaast, onder het kopje “17 september 1944”.

HOOGLERAAR MAAKT STRIJDPLAN VOOR GELDERSE GESCHIEDENIS

gelderlandArnhem, 4 september 2016  –  Gelderland heeft het mooiste historische verhaal van Nederland, maar bijna niemand kent het. En dat moet veranderen. Hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, werkt daarom aan een strijdplan om de kennis over de geschiedenis van Gelderland te vergroten. Ze zoekt daarbij zoveel mogelijk samenwerking met andere erfgoedorganisaties. (meer…)

Tot Aangenaam Vermaak/Verpozing en Nuttige Uitspanning

Tot Aangenaam Vermaak/Verpozing en Nuttige Uitspanning oftewel TAVENU, het zegt u waarschijnlijk niets, maar dat verandert zodra u het laatste 21_0001nummer van ons Kringblad gelezen hebt. Het is al weer de vijfenzeventigste uitgave van het Kringblad en naast de ontsluiering van TAVENU leest u er onder andere ook het eerste deel van de kroniek van de familie Derksen in of komt u meer te weten over de geschiedenis van de Boerenleenbank in Bemmel. Bent u benieuwd naar de geschiedenis van 25 jaar Zwitserse Week in Bemmel, die in 1963 bij toeval een aanvang nam, ook dat leest u in het meinummer van het Kringblad, nr 2, jaargang 26, 2016.
Het is maar een kleine greep uit de interessante inhoud van deze maand. Als lid ontvangt de uitgave gratis, op zich al een goede reden om het lidmaatschap van de Historische Kring Bemmel aan te vragen.

Excursie op de pannenkoekenboot 21 mei 2016

pkb_logo_nijmegenDe excursie heeft veel belangstelling gekregen. De boot was compleet volgeboekt. Rob Jaspers, journalist van de Gelderlander gaf iedereen een uitgebreide uitleg over de nevengeul, het industriegebied en alles wat er van vroeger tot en met nu in en rond de Nijmeegse stad is gebeurd. Aanstaande zondag om 16.30 uur is Rob Jaspers ook te zien op RTL 4 in het programma Mijn Stad waar hij ook alles uit de doeken doet over de stad Nijmegen. Ook heeft onze voorzitter Gijs Bouman een uitleg gegeven over het ontstaan van de IJssellinie en de zichtbare aanwezigheid daarvan in de jaren 50 van de vorige eeuw in de Bemmelse uiterwaarden.Hieronder ziet u een fotoreportage van deze rondvaart. (meer…)

Opbrengst Rabobank Clubkas Campagne 2016.

rabo met embleemkopie

Deze week werd de uitslag van de Clubkas Campagne 2016 bekend gemaakt.
De historische kring Bemmel is geëindigd op de zestiende plaats met 165 stemmen.
Dat heeft de vereniging een bedrag opgeleverd van € 679,80.
Wij willen alle leden en niet-leden die in de gelegenheid waren, als lid van de Rabobank, om een stem uit te brengen hartelijk danken voor de op de Historische Kring Bemmel uitgebrachte stem.