Zomervakantie 2015:  Van 25 juli t/m 23 augustus

Cultureel Centrum de Kinkel in Bemmel, waar het Documentatiecentrum van de Historische Kring is gehuisvest, zal voor alle activiteiten van gebruikers gesloten zijn met ingang van 25 juli in verband met Zomervakantie.

Vanaf 25 augustus bent u weer welkom in het Documentatiecentrum van de Historische Kring.

Namens het bestuur:

Ben van Orsouw
Secretaris

Excursie R.K. Donatuskerk

Gezien het feit dat de R.K. Donatuskerk zijn huidige functie zal verliezen heeft de Historische Kring Bemmel gemeend om nog eenmaal een rondleiding te organiseren onder leiding van de heer Bastiaansen.

Dit alles heeft plaatsgevonden op zaterdag 30 mei 2015 om 14.30 uur in de R.K. Donatuskerk te Bemmel.

Hier ziet u een filmimpressie van deze excursie.

Na afloop is er nagepraat onder het genot van een drankje bij het naastgelegen brasserie ‘Bloem’.

 

Onthulling historische panelenroute Bemmel 2015

Wethouder Theo Peren onthulde een van de zes panelen van de nieuwe panelenroute door Bemmel. Het paneel aan het Oude Kerkhof laat foto’s en verhalen van de historie van het oude Bemmelse centrum aan de Waaldijk en rondom het Nederlands Hervormde Kerk zien.

Onthulling door Wethouder Theo Peren

Onthulling door Wethouder Theo Peren

De andere panelen staan aan het Vos­senhol, op de Kloosterplaats, De Markt, de Herckenrathweg en De Plak. Door in de rechter kolom op de panelenroute te klikken kunt u een overzicht zien van alle panelen.

De 3 kilometer lange route is gemaakt door de Histori­sche Kring Bemmel, ’t Zeuvende en Stichting De Plak. De folder is hier te downloaden.

Ook ArPro Video Production heeft een video presentatie gemaakt en die is hieronder te bewonderen. Lees verder

‘Manneneiland’, een expositie en theatervoorstelling over een turbulente periode in de Betuwse oorlogsgeschiedenis.

Manneneiland-flyerA5Spaanse Peper brengt het nog nauwelijks bekende verhaal van het ‘Manneneiland’ op een schitterende locatie opnieuw tot leven.
Van 5 juni t/m 21 juni 2015 presenteert de stichting Spaanse Peper een bijzondere expositie met bijbehorende theatervoorstelling over het ‘Manneneiland’.
Lees verder

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de HKB, gehouden op 17 maart

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Bemmel, gehouden op 17 maart 2015 in Cultureel Centrum “De Kinkel” te Bemmel.

Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn 26 leden en de zes bestuursleden alsmede één aspirant bestuurslid.

Mededelingen

De heer H. Wolters deelt mede dat zijn adres geen Zandsestraat 26A, maar Zandsestraat 26B is.

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d.13 maart 2014. Lees verder

Landwinkel De Woerdt in Liberation Route Europe

Wethouder Janssen onthult in Ressen nieuwe luisterplek 

image011Op 16 maart is bij Landwinkel De Woerdt in Ressen een nieuwe luisterplek van de Liberation Route Europe in gebruik genomen. Wethouder Theo Janssen van de gemeente Lingewaard onthulde de luisterplek door grote fruitkisten van de veldkei te halen. Hij kreeg daarbij hulp van Hanneline Oosting (RBT KAN), Gijs Bouwman (Historische Kring Bemmel) en Wessel van Olst (Landwinkel De Woerdt). Op www.liberationroute.nl en via de Liberation Route EU app is het nieuwe verhaal over de Betuwe te beluisteren. Dat vertelt over de Betuwe als voedselschuur na het mislukken van operatie Market Garden. Lees verder

WORTELS PAX CHRISTI NEDERLAND LAGEN IN BEMMEL

WORTELS PAX CHRISTI NEDERLAND LAGEN IN BEMMEL 

De wortels van de katholieke vredesbeweging Pax Christi Nederland, inmiddels samen met het Interkerkelijk Vredesberaad gefuseerd tot pax, lagen in Bemmel. Dat blijkt uit de studie Mensen van goede wil. Een geschiedenis van de katholieke vredesbeweging Pax Christi, 1948-2013 van de hand van historicus en Bemmelnaar Maarten van den Bos. Op woensdag 4 februari werd het boek gepresenteerd in museum Catharijneconvent te Utrecht. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de uit Bemmel afkomstige Jeanne Wesslink-Steenhof. Zij gaf de beslissende stoot tot de vorming van de Nederlandse sectie. Lees verder