Onthulling historische panelenroute Bemmel 2015

Wethouder Theo Peren onthulde een van de zes panelen van de nieuwe panelenroute door Bemmel. Het paneel aan het Oude Kerkhof laat foto’s en verhalen van de historie van het oude Bemmelse centrum aan de Waaldijk en rondom het Nederlands Hervormde Kerk zien.

Onthulling door Wethouder Theo Peren

Onthulling door Wethouder Theo Peren

De andere panelen staan aan het Vos­senhol, op de Kloosterplaats, De Markt, de Herckenrathweg en De Plak. Door in de rechter kolom op de panelenroute te klikken kunt u een overzicht zien van alle panelen.

De 3 kilometer lange route is gemaakt door de Histori­sche Kring Bemmel, ’t Zeuvende en Stichting De Plak. De folder is hier te downloaden.

Ook ArPro Video Production heeft een video presentatie gemaakt en die is hieronder te bewonderen. Lees verder

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de HKB, gehouden op 17 maart

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Bemmel, gehouden op 17 maart 2015 in Cultureel Centrum “De Kinkel” te Bemmel.

Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn 26 leden en de zes bestuursleden alsmede één aspirant bestuurslid.

Mededelingen

De heer H. Wolters deelt mede dat zijn adres geen Zandsestraat 26A, maar Zandsestraat 26B is.

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d.13 maart 2014. Lees verder

Landwinkel De Woerdt in Liberation Route Europe

Wethouder Janssen onthult in Ressen nieuwe luisterplek 

image011Op 16 maart is bij Landwinkel De Woerdt in Ressen een nieuwe luisterplek van de Liberation Route Europe in gebruik genomen. Wethouder Theo Janssen van de gemeente Lingewaard onthulde de luisterplek door grote fruitkisten van de veldkei te halen. Hij kreeg daarbij hulp van Hanneline Oosting (RBT KAN), Gijs Bouwman (Historische Kring Bemmel) en Wessel van Olst (Landwinkel De Woerdt). Op www.liberationroute.nl en via de Liberation Route EU app is het nieuwe verhaal over de Betuwe te beluisteren. Dat vertelt over de Betuwe als voedselschuur na het mislukken van operatie Market Garden. Lees verder

WORTELS PAX CHRISTI NEDERLAND LAGEN IN BEMMEL

WORTELS PAX CHRISTI NEDERLAND LAGEN IN BEMMEL 

De wortels van de katholieke vredesbeweging Pax Christi Nederland, inmiddels samen met het Interkerkelijk Vredesberaad gefuseerd tot pax, lagen in Bemmel. Dat blijkt uit de studie Mensen van goede wil. Een geschiedenis van de katholieke vredesbeweging Pax Christi, 1948-2013 van de hand van historicus en Bemmelnaar Maarten van den Bos. Op woensdag 4 februari werd het boek gepresenteerd in museum Catharijneconvent te Utrecht. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de uit Bemmel afkomstige Jeanne Wesslink-Steenhof. Zij gaf de beslissende stoot tot de vorming van de Nederlandse sectie. Lees verder

Vrijwilligers gevraagd

De Historische Kring Bemmel draait volledig op de inzet van vrijwilligers.
Daarvan hebben we er nooit genoeg. U kunt middels allerlei werkzaamheden ook uw bijdrage leveren. Geef u dan hieronder op als vrijwilliger. U kunt zich ook direct opgeven bij een van de bestuursleden (zie onder diversen).

Ik wil me graag opgeven als vrijwilliger

 Lid van de Historische Kring
 Hand-en spandiensten bij de historische kring.
 Reguliere activiteiten van de historische kring.

Uw naam

Adres

Postcode en Woonplaats

Telefoonnummer

Uw email

Toelichting

Contributie 2015

Tijdens de algemene ledenvergadering van de kring op donderdag 13 maart 2014 is besloten de contributie voor het jaar 2015 vast te stellen op 17,50 euro (was 15 euro) voor een persoonslidmaatschap  en 5 euro (was 4,50 euro) voor elk gezinslidmaatschap.
Ik verzoek u de contributie over te maken op onze bankrekening nummer NL39RABO0105726443 onder vermelding van uw postcode en uw huisnummer.
Bij degenen die een automatische incasso hebben afgegeven zal zonder tegenbericht het bedrag worden aangepast.

Nol van Rossum, penningmeester