De oranje limes van Maurits

Secretaris Historische Kring Bemmel
Ben van Orsouw
Postbus 219
6680AE Bemmel

secretaris@historischekringbemmel.nl

Bemmel, 2 September  2015
Geacht(e) kringlid (leden)

Hierbij nodigen wij u uit voor een lezing, door historicus John Mulder.
Titel:   De oranje limes van Maurits
Een lang lint van redoutes langs Waal, Rijn en IJssel als verdediging tegen de Spanjaarden.
Er moeten meer dan honderd redoutes langs onze grote rivieren hebben gestaan en er is er geen één meer van over. Op vele rivierkaarten van de Betuwe uit de 17de eeuw zijn de redoutes weergegeven. Prachtige uitgangspunten om meer over Maurits en zijn redoutes te weten te komen.
De lezing wordt gehouden op dinsdag 6 oktober 2015
                       Plaats: Het Wapen dorpsstraat 52 6681 BP Bemmel.
                       Aanvang: 20.00 uur (zaal geopend 19.30 uur)

Namens het bestuur:    Ben van Orsouw

Onthulling historische panelenroute Bemmel 2015

Wethouder Theo Peren onthulde een van de zes panelen van de nieuwe panelenroute door Bemmel. Het paneel aan het Oude Kerkhof laat foto’s en verhalen van de historie van het oude Bemmelse centrum aan de Waaldijk en rondom het Nederlands Hervormde Kerk zien.

Onthulling door Wethouder Theo Peren

Onthulling door Wethouder Theo Peren

De andere panelen staan aan het Vos­senhol, op de Kloosterplaats, De Markt, de Herckenrathweg en De Plak. Door in de rechter kolom op de panelenroute te klikken kunt u een overzicht zien van alle panelen.

De 3 kilometer lange route is gemaakt door de Histori­sche Kring Bemmel, ’t Zeuvende en Stichting De Plak. De folder is hier te downloaden.

Ook ArPro Video Production heeft een video presentatie gemaakt en die is hieronder te bewonderen. Lees verder

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de HKB, gehouden op 17 maart

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Bemmel, gehouden op 17 maart 2015 in Cultureel Centrum “De Kinkel” te Bemmel.

Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn 26 leden en de zes bestuursleden alsmede één aspirant bestuurslid.

Mededelingen

De heer H. Wolters deelt mede dat zijn adres geen Zandsestraat 26A, maar Zandsestraat 26B is.

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d.13 maart 2014. Lees verder

Landwinkel De Woerdt in Liberation Route Europe

Wethouder Janssen onthult in Ressen nieuwe luisterplek 

image011Op 16 maart is bij Landwinkel De Woerdt in Ressen een nieuwe luisterplek van de Liberation Route Europe in gebruik genomen. Wethouder Theo Janssen van de gemeente Lingewaard onthulde de luisterplek door grote fruitkisten van de veldkei te halen. Hij kreeg daarbij hulp van Hanneline Oosting (RBT KAN), Gijs Bouwman (Historische Kring Bemmel) en Wessel van Olst (Landwinkel De Woerdt). Op www.liberationroute.nl en via de Liberation Route EU app is het nieuwe verhaal over de Betuwe te beluisteren. Dat vertelt over de Betuwe als voedselschuur na het mislukken van operatie Market Garden. Lees verder

WORTELS PAX CHRISTI NEDERLAND LAGEN IN BEMMEL

WORTELS PAX CHRISTI NEDERLAND LAGEN IN BEMMEL 

De wortels van de katholieke vredesbeweging Pax Christi Nederland, inmiddels samen met het Interkerkelijk Vredesberaad gefuseerd tot pax, lagen in Bemmel. Dat blijkt uit de studie Mensen van goede wil. Een geschiedenis van de katholieke vredesbeweging Pax Christi, 1948-2013 van de hand van historicus en Bemmelnaar Maarten van den Bos. Op woensdag 4 februari werd het boek gepresenteerd in museum Catharijneconvent te Utrecht. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de uit Bemmel afkomstige Jeanne Wesslink-Steenhof. Zij gaf de beslissende stoot tot de vorming van de Nederlandse sectie. Lees verder