Bemmel Ressen Haalderen

Thema avond: De geschiedenis van de IJssellinie

Op 30 november 2010 is de laatste lezing van dit jaar gehouden met als onderwerp “De geschiedenis van de IJssellinie”. Voor dit thema is gekozen om twee redenen: ten eerste omdat de Bemmelse uiterwaarden opnieuw zijn ingericht en het restant kazematten weer te zien is. De tweede is de (hernieuwde) belangstelling voor de waterlinies die onze regio doorkruist hebben. En dat er belangstelling voor was bleek uit de ruim zestig toehoordens, die ondanks de barre weersomstandigheden naar De Kinkel waren gekomen.
De lezing werd verzorgd door Hans de Bruin en Theo Schuller van de Stichting Ijssellinie, die met dia’s en enkele korte filmpjes een goed beeld gaven van de IJssellinie.
bruijn

De ruim 60 belangstellenden kregen een boeiende lezing voorgeschoteld met beelden van de impact die de IJssellinie zou krijgen als die daadwerkelijk in gezet zou worden.ijssellinie1


Laatst aangepast: 20 decembember 2010

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!