Bemmel Ressen Haalderen

Thema avond: Nooyt gehoorde hooge waeteren

Op woensdag 26 februari 2003 waren circa 50 belangstellenden aanwezig in de grote zaal van Cultureel Centrum ‘De Kinkel’ om de thema-avond over ‘Nooyt gehoorde hooge waeteren’ bij te wonen.

zellemSpreker was de heer J. van Zellum, gepensioneerd weg- en waterbouwkundige, die sinds kort is afgestudeerd in de Algemene Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland. De titel van de lezing is tevens de titel van zijn doctoraalscriptie. Hierin worden de bestuurlijke, technische en sociale aspecten, in het bijzonder de hulpverlening, van de overstromingsramp in de Over-Betuwe in 1740-1741 behandeld.

Na een korte inleiding over het bestuur en de waterstaatszorg in de 18e eeuw in de Republiek der Zeven Provinciën, werden de oorzaken van de dijkbreuken in het rivierengebied, en met name die van december 1740 te Elden en Bemmel, behandeld.
Dhr. van Zellem haalt ook enkele ooggetuigenverslagen van de overstromingsramp aan. De titel van de lezing geeft al aan dat het een grote ramp was, zelfs de grootste van de 18e eeuw.

Hij heeft vervolgens het reddingswerk belicht, waarbij de rol van de overheden, de steden Arnhem, Nijmegen, Wageningen en partikulieren aan de orde kwamen.

De lezing werd toegelicht met dia’s.


Laatst aangepast: 02 maart 2003

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!