Bemmel Ressen Haalderen

Thema avond: De IJssellinie met drijvende stuwen tijdens de Koude Oorlog

Op donderdag 31 oktober waren ruim 140 belangstellenden aanwezig in de grote zaal van Cultureel Centrum ‘De Kinkel’ om de thema-avond over ‘De IJssellinie met drijvende stuwen tijdens de Koude Oorlog’ bij te wonen.

stuw

Het was allemaal begonnen bij het vastleggen van het levensverhaal van Thé Hoekjan voor ons Kringblad. Met zijn broer Jo en diverse andere inwoners van de streek had hij in het begin van de jaren vijftig meegewerkt aan de bouw van een gigantische drijvende stuw, die bij de steenfabriek in de Bemmelse polder in een speciaal daarvoor aangelegde haven lag. Na de bouw had hij een jaar of tien aan het onderhoud ervan gewerkt. Om vervolgens tegen het midden van de zestiger jaren mee te kunnen helpen bij het slopen. Hij is zich altijd blijven verwonderen over het nut van al dat werk.ijssel Hoekjan vertelde ook van de strenge geheimhouding die er rond het object was. Foto’s had hij er niet van. Om daar aan te kunnen komen, kwamen we bij de Stichting Menno van Coehoorn terecht. Door deze stichting, die zich beijvert voor de instandhouding van verdedigingswerken, was in 1997 het boek ‘Drijvende stuwen voor de landsverdediging’ uitgegeven. Uit navraag bij de stichting bleek dat zij ons nog in contact kon brengen met sprekers die in staat waren een lezing over de IJssellinie te verzorgen. En die daar zeer graag toe bereid waren, zo werd al snel duidelijk, vooral omdat het om Bemmel ging: één van de drie plaatsen waar stuwen lagen.

En zo konden we op 31 oktober luisteren naar de heer P.C. van Kerkum, Brigade-Generaal b.d., die ons vertelde over de militaire achtergronden. Daarna keken we naar een tweetal video-opnamen, die via een beamer op het grote scherm werden geprojecteerd. Daarin kregen we informatie over de totstandkoming van de linie en de werking van de stuwen. Vervolgens gaf de heer Westendorp, secretaris van de Stichting Menno van Coehoorn ons nog kort enige informatie over zijn stichting. Na de pauze vertelde de heer Ir. J. van Overeem, die als waterbouwkundige bij de ontwikkeling en de bouw van de stuwen betrokken was, over de technische aspecten van het geheel.kerkum Hierbij werd gebruik gemaakt van dia’s. Onder de toehoorders waren nog  drie personen die meegeholpen hadden aan de bouw van de stuw. Verder waren er nog zeven personen die als dienstplichtig militair het object hadden bewaakt. Van de mogelijkheid om vragen te stellen werd volop gebruik gemaakt. Daarbij kwamen ook nog voor de inleiders onbekende feiten boven water, zoals over de herkomst van het zand voor de Montgomerydijk tussen Arnhem en Nijmegen. Het was een lezing die door de inleiders, het bestuur en -gezien de vele positieve reacties na afloop- ook de aanwezigen als zeer geslaagd is ervaren.

 


Laatst aangepast: 07 december 2002

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!