Bemmel Ressen Haalderen

St. Donatuskerk

De rooms-katholieke kerk H. Donatus staat momenteel volop in de belangstelling. Het gebouw wordt omgebouwd tot theaterzaal.
Op 7 augustus 1873, feestdag van de Heilige Donatus, werd de kerk, op het landgoed “De Poll” en “Beringen”, in gebruik genomen, met het koetshuis als pastorie. (Architect de heer H.J.Wennekes uit Zutphen). In de oorlog werd het neogotische bouwwerk vrijwel totaal verwoest. In 1946 werd met de herbouw begonnen. Die werd met de aanbouw van de toren in 1950 gecompleteerd.
Dat de architectuur van het gebouw nu voor de tweede maal  wordt veranderd is duidelijk, maar er is meer; de rol van de kerk in de Bemmelse samenleving heeft al eerder een verandering ondergaan. Hoe groot het stempel was dat de kerk drukte op het dorpsleven werd in 2010 beschreven in een uitgebreid artikel in Het Kringblad. Daarin wordt uitvoerig stilgestaan bij de samenwerking tussen pastoor-deken dr. Mulder en burgemeester Van Elk. U kunt het artikel hier teruglezen: de kerk (pdf-bestand).

Bijpassende foto’s vindt u hier.

 

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!