Bemmel Ressen Haalderen

Schenkingsformulier

SCHENKINGSFORMULIER FOTO’S / VOORWERPEN

Schenkingsnummer (in te vullen door administratie):   

Plaats en datum:                                                                        

In ontvangst genomen van   

  Overgedragen:
  Foto('s)                             
  Andere voorwerpen     
  Aard van de overdracht:

  Openbaarheid:

  Auteursrechten:

  Schenker is geen eigenaar van de auteursrechten De auteursrechten berusten bij:

  Schenker weet niet bij wie de auteursrechten berusten

      

  (*) Schenker geeft de HKB  toestemming de scan(s) digitaal in haar archief vast te leggen en ontvangt de foto(‘s) terug.

  (**) Schenker geeft de HKB toestemming de (gescande) foto(‘s) te gebruiken voor tentoonstellingen, rondleidingen, evenementen, publicaties en op internet.

  (***) Schenker geeft de HKB  toestemming de (gescande) foto(‘s) aan derden te verstrekken voor activiteiten in het kader van de (streek)historie, zolang deze niet van commerciële aard zijn

  Voor ontvangst namens de HKB

  Naam:

  Handtekening: 

   

  error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!