Bemmel Ressen Haalderen

Privacyverklaring

De Historische Kring Bemmel, Haalderen en Ressen (HKB) volgt de Europese en internationale wetgeving betreffende de privacy. De Nederlandse afgeleide daarvan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de HKB verwerkt van zijn leden, ereleden, begunstigers, vrijwilligers of andere geïnteresseerden.

Als u lid wordt van de HKB, een donatie of schenking doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de HKB verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

 1. VERANTWOORDELIJKE

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is

 • Secretariaat van de HKB
 • Van Ambestraat 1
 • 6681 AK Bemmel
 • KvK 40146401
 • secretaris@historischekringbemmel.nl

2.  PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens, eventueel postadres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer

3.  DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De HKB verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor registratie van en contact over het lidmaatschap, voor het registreren van schenkingen, voor het verstrekken van informatie en voor het verspreiden van mededelingen en uitnodigingen.
 • Naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor betaling van het lidmaatschap en bijdragen in activiteiten.
 • Naam en adres worden gebruikt voor de bezorglijsten van het Kringblad.
 • Naam en emailadres, verkregen via reacties en berichten op de website kunnen worden gebruikt voor communicatie hierover.

4.  BEWAARTERMIJN

 • De HKB verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd.
 • Reacties en berichten op de website blijven staan zolang ze relevant zijn, maar niet langer dan een jaar. Dan worden de persoonlijke gegevens die daardoor gegenereerd zijn ook verwijderd.

5.  DELEN MET ANDEREN

De HKB verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Foto’s die in de kringruimte in De Kinkel worden gemaakt, worden alleen op de website of in het Kringblad geplaatst als u daarvoor toestemming verleent.

6.  WEBSITE

 • De HKB verzamelt via de website statistische informatie die bijvoorbeeld inzicht geeft in het aantal bezoekers, de momenten van bezoek, globale geografische gegevens, de duur van het bezoek en de tijdsduur van de weergave van webpagina’s.
 • Informatie die via de verschillende formulieren op de site wordt verstuurd, wordt per beveiligde email verzonden naar het secretariaat die de informatie verder verwerkt.
 • De website en alle emailfuncties zijn ondergebracht in een Nederlands datacentrum met een ICT-waarborg.

7.  FACEBOOK

De gegevens die Facebook opslaat bij een bezoek aan de facebookpagina van de HKB  vallen buiten de controle van de HKB. Voor meer gegevens kunt u de privacyverklaring van Facebook raadplegen.

8.  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN EN/OF VERWIJDEREN

Bij het secretariaat van de HKB kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De HKB zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren.

8.  BEVEILIGING

De HKB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik en verlies tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met het secretariaat secretaris@historischekringbemmel.nl

Oktober 2018 (versie 2)

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!