Bemmel Ressen Haalderen

Gebouwen: Kleine Eker

De Kleine Eker / Veldzicht

kleine-eker
Foto Historische Kring Bemmel, 2002

Geschiedenis

‘De Kleine Eker’ dankt zijn naam mogelijk aan de Engelse oppervlaktemaat acre: ongeveer een halve hectare. Het huis is gebouwd rond de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw. Men kan dat onder meer afleiden van de manier waarop het metselwerk aan de achtergevel is uitgevoerd. Er werd met de kalk van zwaluwmest gemetseld.

Bij de boedelverdeling van Hendrik van Krugten en Maria Louisa Boeracker wordt de boerderij Veldzicht genoemd.

Na de tweede wereldoorlog zijn de zijmuren iets hoger opgetrokken. Het pand werd in 1986 meer ingrijpend verbouwd. Toen zijn ook de drie dakkapellen aangebracht.

Uit de Kadastrale Atlas van 1832:

Perc.nr Soort der eigendommen Grootte in ha.a.ca Klasse ongebouwd Bel. ink. gebouwd Eigenaren en vruchtgebruikers
F 35 Huis en erf 4.40 1 f 21,- Krugten, wed. Hendrik van
F 36 Tuin (tabaksland) 62.50 2   Id.

 

Overzicht van bewoners/eigenaren:

Naam Periode
Wed. Hendrik van Krugten ?  –  1844
Henriëtte Cornelia van Krugten 1844 – ..
Geertruida Theodora Cornelia van Krugten 1844 – ..
George Nathans Dentz  
Gijsbertus Rutgers  
.. Rutgers ..  
error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!