Bemmel Ressen Haalderen

Het Nederlands hervormde kerkje in Bemmel

Alle aandacht gaat anno 2016 uit naar de Donatuskerk in Bemmel vanwege de verbouwing. Het Nederlands hervormde kerkje van Bemmel is echter al veel ouder. Het is niet te bepalen in welke jaren het gebouwd is; waarschijnlijk moet qua oorsprong eerder aan een kapel gedacht worden uit de dertiende eeuw. nh kerkje
I
n de allereerste uitgave van het Kringblad van de Historische Kring Bemmel weidde Joop Verburg een artikel aan de historie van het kerkje. (Overigens had ons blaadje in januari 1991 nog geen naam.) U kunt het artikel hier nog eens teruglezen: N. h. kerk Bemmel (pdf-formaat).
In 2003 (jaargang 13, nr 3) schreef Joop Verburg een vervolgartikel n.a.v. de restauratie van het kerkje: https://historischekringbemmel.nl/hervormde-kerk-bemmel-50-jaar-gerestaureerd/

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!