Bemmel Ressen Haalderen

Disclaimer

De Historische Kring Bemmel (HKB), Haalderen en Ressen heeft voorafgaande aan het publiceren van foto’s, films en/of audiobestanden alle mogelijke moeite gedaan om vooraf voor deze publicatie toestemming te verwerven. Deze toestemming kan betrekking hebben op herkenbare personen of op auteursrechten. Helaas is dit, mede gezien het historische karakter van de beelden, lang niet altijd mogelijk. Treft u een foto of filmbeeld aan waarop u herkenbaar bent en/of bent u het niet eens met deze publicatie, gelieve dan contact op te nemen met secretaris@historischekringbemmel.nl 

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!