Disclaimer

De Historische Kring Bemmel (HKB), Haalderen en Ressen heeft bij het gebruik en publiceren van foto’s waarop personen herkenbaar zijn,  alle mogelijke moeite gedaan om vooraf voor deze publicatie toestemming te verwerven. Helaas is dit, mede gezien het historische karakter van de beelden, lang niet altijd mogelijk. Treft u een foto aan waarop u herkenbaar bent en bent u het niet eens met deze publicatie, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat van de HKB (secretaris@historischekringbemmel.nl)  Wij zullen dan, indien gewenst, de foto verwijderen van onze website ( www.historischekringbemmel.nl) of van de facebookpagina ‘je bent een Bemmelaar als’.  Na publicatie in ons Kringblad is helaas alleen een rectificatie achteraf mogelijk.

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!