Bemmel Ressen Haalderen

Agenda ALV 29 januari 2019

Plaats: Het Wapen, Dorpsstraat 52, Bemmel

Zaal open: 19u30. Aanvang ALV: 19u45

AGENDA: 

 1. Opening/Vaststelling van de Agenda
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 30 januari 2018.
 3. Jaarverslagen 2018
 4. Begroting 2019 en Vaststelling contributie (Het bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te handhaven)
 5. Verkiezingen
  • Verkiezing bestuursleden
   • Gijs Bouwman is aftredend en herkiesbaar
   • Charles Derksen is aftredend en herkiesbaar
   • Jan van Bremen is aspirant bestuurslid en verkiesbaar
   • Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de Algemene Leden Vergadering, aanmelden bij de secretaris.
  • Verkiezing Kas Controle Commissie
   • Astrid van Abel is aftredend
 6. Huishoudelijk reglement
  • Het bestuur heeft gemeend om naast de bestaande statuten ook een huishoudelijk reglement op te stellen. Het concept-HR ligt nu ter bekrachtiging voor aan de ledenvergadering. Als bijlagen vindt u hier ook de Statuten, de Privacyverklaring en de Disclaimer van de HKB.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Alle onderliggende stukken liggen vanaf 8 januari 2019 op dinsdagochtend ter inzage in de kringruimte.

Na de pauze om 20u30 volgt nog een Filmavond met enkele interessante films en filmpjes.

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!