Kringblad: Jaargang 1 – 1991

1991199219931994 199519961997199819992000
2001200220032004200520062007200820092010
201120122013201420152016201720182019

pijl R copy

Kringblad: Jaargang 1 – 1991

Een woord van de voorzitter
Een stukje historie rond de Hervormde Kerk aan de dijk
Hebt u dat nou ook?
Marktterrein te Bemmel wordt aan belangstelling aangepast
Uut de ouwe deus
Bij het stukje van Daan Meurs
Mededeling van de redactie
De knipseldienst
Het klooster van Bemmel
Rijkdom onder de Rabobank
Iets over de steenindustrie in vroeger jaren
Onderzoek op “De Pas” in Bemmel
Onze vereniging


upEen woord van de voorzitter

Beste kringvrienden,
Met genoegen bieden wij u het eerste nummer van ons club- en informatieblad aan. De bedoeling is dat we van tijd tot tijd dit blad in samenwerking met de kringleden zullen maken. We doen dan ook een beroep op u om ons zoveel mogelijk van kopij te willen voorzien en eventueel zitting te nemen in de redactie van ons blad.
Na anderhalf jaar Historische Kring Bemmel kunnen we terugzien op een uitstekende start. Op dit moment hebben w een kleine honderd leden, waarvan een deel erg actief is.Graag zouden we zien nog wat meer leden in de secties actief werden.
Natuurlijk kan niet alles worden gerealiseerd in zo’n korte periode; het bestuur wil het kringvuur echter goed brandende houden. Opgestart zijn secties Archeologie, Geschiedenis van Bemmel en Heemkunde. Ook is er een Documentatiecentrum gestart. Wat het laatste betreft kunnen we vanaf januari 1991 gebruikmaken van de secretariskamer in de Kinkelenburg. Maria Janssen van Gelder zal het documentatiecentrum gaan opzetten. Verder hebben we de afgelopen tijd uitstekend bezochte thema-avonden gehad over De Uiterwaarden, De Plak en Het landschap e de taal (dialect). De thema-avonden zullen we ook in de toekomst blijven doen.
Heel even wil ik terugkomen op onze actie voor behoud van het klooster. Iedereen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan het slagen van de actie wil ik heel hartelijk danken. Samen kunnen we wat bereiken om de doelstellingen van de kring (“Het eigene van het dorp zoveel mogelijk behouden”) gezicht te geven.
Nog steeds blijven we op zoek een locatie waar gewerkt en vergaderd kan worden. Mocht u iets weten wat hiervoor geschikt zou zijn, laat het ons dan direct weten.
Nu, bij het begin van het nieuwe jaar, zou ik de willen uitspreken dat onze gemeentelijke wens volksvertegenwoordigers zéér zorgvuldig zullen omgaan met ons landschap, onze gebouwen, boerderijen en dergelijke. Een besluit om iets af te breken is snel genoeg genomen, maar het duurt dan tijden voor w weer iets dergelijks hebben. Als de huidige generatie afbreekt wat de vorige generatie heeft neergezet, zal ons dorp nooit een echt profiel krijgen.
Vanaf deze plaats wil ik alle kringleden een gezond en fijn 1991 toewensen, hopende op een goede samenwerking om ons dorp nog steeds de Parel van de Betuwe te laten zijn.
Eef Arns, voorzitter.

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!