Archief voor Auteur: Ben van Orsouw

Lezingen over de verdedigingslinie van Prins Maurits van Oranje langs de Waal

Door Ferdinand van Hemmen en John MulderOpent de foto in originele groottePlaats      : het Witte Huis in Lent
Tijd          : 28 november ’17, inloop 19.30 u, aanvang 20.00 Organisatie : Stichting Onze Waal | toegang gratis.

 Programma

De Waal en de andere Rijntakken speelden in de Tachtigjarige Oorlog een beslissende rol in de strijd voor de Nederlandse vrijheid. Prins Maurits wist de rivieren optimaal te benutten voor de landsverdediging. Hoe heeft die geduchte Mauritslinie eruit gezien in onze contreien, tussen Nijmegen en Kleef? Waar diende ze voor? Wat vinden we er nog van terug langs de rivier? Wat leeft er nog voort in verhalen? In het Witte Huis krijgt u daar een beeld van. 

Markantste onderdeel van de Mauritslinie was de eindeloze rij wachttorens of redoutes. Aan de hand van oude kaarten zal John Mulder laten zien waar ze precies stonden. Tevens zal hij uitleg geven over de bouw van de torens. Ferdinand van Hemmen zal ingaan op het grote verhaal achter de linie. Dit gaat over het strategisch gebruik van een door een rivier gedomineerd landschap in de verdediging tegen een machtige vijand. Wat is de historische betekenis daarvan geweest? 

We kijken ook naar de toekomst. Stichting Onze Waal wil de Mauritslinie tot leven brengen in het landschap. Hoe willen we dat gaan doen, wat willen we daarmee bereiken? Bij welke lopende ontwikkelingen kunnen we aansluiten en welke rol kunt u daarbij spelen? Kom vooral langs de 28ste, u bent van harte welkom.

Louis Dolmans, voorzitter onze Waal

 

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!