Bemmel Ressen Haalderen

Agenda Ledenvergadering 12 februari 2020

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

  • Datum: woensdag 12 februari 2020
  • Plaats: Het Wapen, Dorpsstraat 52, Bemmel
  • Zaal open: 19.00 uur

19.20 uur: Aanvang Algemene Ledenvergadering

AGENDA:

 1. Opening/Vaststelling van de Agenda
 1. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 29 januari 2019. 
 1. Financiën
  • Jaarverslag penningmeester 2019 
  • Begroting 2020 en vaststelling contributie
  • Verslag kas Controle Commissie
 1. Jaarverslag bestuur 2019 
 1. Verkiezingen:
  • Verkiezing bestuursleden
   • Wim Bouwman is aftredend als penningmeester en herkiesbaar. 
   • Charles Derksen is aftredend en niet herkiesbaar.
   • Jan van Bremen is aftredend en niet herkiesbaar.
  • Verkiezing Kas Controle Commissie.
   • Denis Schils is aftredend. 
 1. Bestuur
  • Leden-en vrijwilligersuitje. Om de kosten binnen de perken te houden stelt het bestuur voor om voortaan het ledenuitje en het vrijwilligersuitje te combineren. Vrijwilligers kunnen als waardering voor hun inzet gratis deelnemen aan het ledenuitje.
  • Vrijwilligers en bestuursleden. Het bestuur van de HKB is nu gereduceerd tot 4 leden, terwijl volgens de statuten er 5 zouden moeten zijn. We zijn dus naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden en om de activiteiten te blijven waarborgen ook naar nieuwe vrijwilligers. Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de Algemene Leden Vergadering, aanmelden bij de secretaris.
 1. Rondvraag 
 1. Sluiting

Alle onderliggende stukken liggen vanaf 7 januari 2020 op dinsdagochtend ter inzage in de kringruimte en zijn te consulteren op de website.

20.00 uur: Lezing: Oorlog in de Betuwe door Bauke Huisman          

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!