Bemmel Ressen Haalderen

Agenda bestuursvergadering 11 maart 2019

Datum:   maandag 11 maart 2019

Aanvang: 13.00 uur

Locatie: kringruimte.

AGENDA

 1. Opening vergadering /Vaststelling agenda (Gijs)
  1. Transitie adlib-memorix. Het blijkt dat Erfgoed Gelderland al is begonnen met cursussen Memorix. Daarom is het goed om even te bekijken hoe we dat gaan aanpakken en wie zich daarmee gaan bezighouden. Dit agendapunt staat vooraan omdat we hiervoor Jan Stuart hebben uitgenodigd, de deskundige op het gebied van Adlib en daarmee degene die het best op de hoogte is van de kansen en mogelijkheden.
 2. Verslag en actielijst van de vergadering van 4 februari 2019 (Secretariaat)
 3. In en uit post februari (Secretariaat)
  1. Richtlijnen bestuur. Wat doen we bij afscheid van een vrijwilliger en wat bij een bestuurslid?
  2. Extra pc. Voorstel Wim Verweijen
  3. EG-Route op Mijn Gelderland. Wordt vervolgd.
  4. Tabula Batavorum. Wie schrijft het artikel over de BSM en evt GTW?
  5. Digitalisering tijdschriften en Rozet
 4. AVG en genealogie. Adri Stuart stuurde enkele voorbeelden. Het lijkt me goed om een groepje te vormen die de voorbeelden bekijkt en nagaat in hoeverre het past binnen onze privacyverklaring en in hoeverre er een aanvulling op de privacyverklaring moet komen. De wg Genealogie kijkt wie er van hen in het groepje komt.
  1. Mail Adri Stuart
   1. Privacy NVG
   2. Privacyregeling CBG-persoonsgegevens
   3. Privacyregeling CBG-familieadvertenties
   4. Digitale nalatenschap na overlijden
 5. Activiteiten 2019 (Gijs)
  1. Enquête filmavond.en resultaat. Wat kunnen we hieruit afleiden.
  2. 75 jaar bevrijding. De subsidieaanvraag ligt bij de gemeente voor een evt 2etranche bij de provincie.
  3. jubileum (190204-verslag, begroting, uitnodiging, lijst genodigden)
  4. aankleding Lidl.
  5. vrijwilligersdag Rozet. 19 oktober. Er is een reservering gemaakt n.a.v. de offerte die voorligt.
  6. Ledendag Museum De Locht 15 juni. Er ligt een offerte.
  7. Lezingen 26 maart en 12 november
 6. Werkgroepen
  1. Adlib, ICT, PR en activiteiten (Gijs)
  2. Archeologie, Genealogie (Wim)
  3. Foto’s, Fotoherkenning (Herman)
  4. Film en geluid, Filmherkenning (Jan)
  5. Website, Documentatiecentrum (Maria)
  6. Interne dienst, redactie kringblad, dorpswandeling (Charles)
 7. Nieuws (Secretariaat) voor de site en/of voor het Kringblad
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!