Daily Archives: 6 januari 2023

1 post

Twee Algemene Leden Vergaderingen in januari

De HKB nodigt de leden uit voor de ledenvergaderingen in januari. In verband met de statutenwijziging die op de agenda staat, zullen er 2 ledenvergaderingen worden georganiseerd. Volgens de oude statuten moet 2/3 van de leden aanwezig zijn, dat zou een vergadering met 350 leden betekenen. Aangezien dat niet gaat lukken, is een 2e vergadering nodig waarbij geen quorum geldt. De vergaderingen zijn op 10 en 25 januari. Voor meer informatie zie ledenvergaderingen