Laatste Nieuws

Rabobank Clubkas Campagne 2017.

rabo met embleemkopie

Ook dit jaar heeft de Historische Kring Bemmel zich weer ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne die voor wat extra geld in onze clubkas kan zorgen.

Leden van de Rabobank hebben per post een unieke code ontvangen waarmee ze kunnen stemmen. Van woensdag 17 mei t/m maandag 29 mei brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Alleen leden van Rabobank Oost Betuwe mogen stemmen.

Let op: als je klant bent bij de Rabobank, ben je niet automatisch lid.

Op www.rabobank.nl/oostbetuwe staat meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne.

Stem op de Historische Kring Bemmel en steun daarmee onze vereniging. 

Kom in de kas!

Op 2 april werd voor de 40-ste keer publiek uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de tuinbouwkassen. Ook in onze gemeente hadden diverse kwekers hun best gedaan om aan de belangstellenden te laten zien hoe het er in de moderne kastuinbouw aan toegaat. Menig bezoeker zal versteld gestaan hebben van de moderne ontwikkelingen die ertoe leiden dat er steeds efficiënter en duurzamer gekweekt wordt. Wat is er veel veranderd in 40 jaar. En we kunnen er zeker van zijn dat de ontwikkelingen zullen doorgaan, want er wordt nog steeds erg veel geëxperimenteerd, vooral om de bestrijding van ziekten en van beestjes die de kweek schaden, op milieuvriendelijke wijze uit te voeren. Maar zo ging het al heel lang in de tuinbouw: experimenteren, nieuwe rassen kweken, veredeling van producten en pronken met de nieuwe vondsten. Hiernaast kunt u nog eens teruglezen hoe Ron van Maanen in 2007 de ontwikkeling van de (glas)tuinbouw beschreef in het eerste nummer van ons Kringblad van dat jaar.
(Kom in de kas.” in de rubriek “Toen…”.)

De HKB stopt met het aan huis brengen van aankondigingen

Sinds jaren al bezorgt de HKB het Kringblad en de aankondigingen van ledenvergaderingen, lezingen en andere activiteiten aan huis. Helaas wordt het steeds moeilijker om mensen en tijd te vinden om dit te blijven doen. HET KRINGBLAD BLIJVEN WE BEZORGEN, maar de aankondigingen zullen op een andere manier bij u moeten komen.

De makkelijkste manier is een emailadres. Van veel leden hebben we dat al, maar er ontbreken er nog steeds. Dus wilt u de aankondigingen per email ontvangen, geef dan snel uw emailadres door aan secretaris@historischekringbemmel.nl

Hebt u geen emailadres? Misschien kunnen we een emailadres gebruiken van een familielid of kennis die bereid is de aankondiging te printen en aan u te geven. Vraag dan aan het familielid of de kennis het mailadres door te geven aan secretaris@historischekringbemmel.nl 

De HKB gaat aankondigingen voortaan publiceren in het Gemeentenieuws, dus ook als we geen emailadres van u ontvangen, dan kunt u de aankondiging daar lezen.

Wegwijs in het documentatiecentrum.

Wat doe je als er iemand binnenkomt en iets wil schenken aan de HKB?
Over deze vraag en vele andere ging de korte bijeenkomst van en voor vrijwilligers van de HKB op dinsdag 7 februari 2017. Willem van de Pol gaf op zijn welbekende, enthousiaste wijze tekst en uitleg over formulieren invullen, het opbergen van ingekomen post en andere wetenswaardigheden in ons documentatiecentrum.
Natuurlijk met het doel alles weer terug te kunnen vinden en te kunnen raadplegen.

Met dank aan Willem van der Pol.

 

Onzichtbaar Nederland met Gijs Bouwman over de IJssellinie


Na de tweede wereldoorlog had Duitsland geen leger meer en was opgedeeld in vier geallieerde bezettingszones, de Amerikaanse, de Franse, de Britse en de Russische bezettingszone.  Om aan een dreigende aanval uit het oosten weerstand te bieden, bedacht de Amerikaanse opperbevelhebber en latere president Eisenhower het plan een verdedigingslinie in Nederland aan te leggen. Deze moest dan een invasie vertragen of als het kon tegenhouden. Er is toen gebruik gemaakt van de natuurlijk barrière in Nederland: het water.

Het plan was Rijn, Waal en IJssel af te sluiten. De Rijn bij Arnhem, de Waal bij Ooij/Bemmel en de IJssel bij Olst/Deventer. Door caissons in te varen  en te laten afzinken waardoor een groot gebied onderwater zou komen te staan dacht men de vijand tegen te kunnen houden. Alles was uiterst geheim en werd ook zo ervaren. Later zou blijken dat de Russen gedetailleerdere kaarten hadden dan wij.

In 1948 ontstond West-Duitsland uit de Amerikaanse, de Franse, de Britse bezettingszone en de Sovjetzone werd Oost-Duitsland. De NAVO werd opgericht en West-Duitsland mocht weer een leger hebben. De grens van Duitsland met Polen werd vastgesteld en gevormd door de rivieren de Oder en de Neisse ook wel Oder/Neisse linie genoemd. Zo werd de IJssellinie die toch al achterhaald was overbodig, raakte in verval en werd gedeeltelijk gesloopt. In Bemmel is het meeste van de IJssellinie verdwenen op de defensiedijk en 3 kazematten na. 

Over deze IJssellinie ging het achtste deel van de VPRO serie Onzichtbaar Nederland, getiteld Veiligheid. Met behulp van animaties werd dit alles in beeld gebracht. De aflevering was te zien op 5 januari 2017 op NPO 1. Gijs Bouwman van de Historische Kring Bemmel deed het verhaal.

 

 

Sociëteit het Manneneiland

Op 18 november kon men in De Gelderlander onderstaand bericht lezen:

Bemmelse sociëteit hoopt op meer bekendheid na toneelstuk

BEMMEL – De Bemmelse herensociëteit Manneneiland bestaat 75 jaar, maar is maar bij weinigen bekend. De 29 leden tellende club wil daar verandering in brengen door een belangrijk sociaal-cultuureel evenement te organiseren: een toneelstuk over de club en over de gebeurtenissen in Ressen, Bemmel en Haalderen sinds 1941.

Destijds waren het notabelen die licht wilden brengen in donkere tijden met kaarten en biljarten. De officiële oprichting was in 1946. De naam verwijst naar de evacuatie van de Betuwe in de oorlog. Toen bleven alleen mannen over om te passen op huizen en vee.

Uitvoering
Aan het toneelstuk gaan onder meer Teejater Pan en het Nieuw Betuws Kamerkoor meedoen. Voor het scenario moet Erik Karel de Vries zorgen. De uitvoering staat gepland voor mei 2018. „Daarna moet heel Lingewaard ons kennen”, zegt secretaris Louis du Pré.

Sponsors
De club komt juist nu met de plannen naar buiten omdat het op zoek is naar sponsors. De begroting vertoont nog een gat van 8.000 euro. De sociëteit wil dat zo ver mogelijk dichten alvorens aan de daadwerkelijke voorbereidingen te beginnen.

In het Kringblad van september 2014 schreef John Ruiter een artikel over de geschiedenis van de sociëteit. U kunt het hiernaast nog eens teruglezen.

Op 10 december verscheen bij Uitgeverij Matrijs het boek ‘De Gendtse verordeningen’

Het boek De Gendtse verordeningen

beschrijft de unieke stadsrechtgeschiedenis van Gendt naar aanleiding van een gedegen onderzoek door auteur Wim van Bon. Van Bon heeft de achttiende-eeuwse dissertatie van de Nijmegenaar Coenraad van der Voordt Pieck over het Gendtse stadsrecht vertaald en van kanttekeningen en uitweidingen voorzien. Dat heeft geleid tot een bijzondere uitgave over Gendt en diens stadsrechtgeschiedenis, zoals die in de achttiende gentw in het Latijn is opgetekend.

In 1783 promoveerde Coenraad van der Voordt Pieck, telg uit de Nijmeegse maatschappelijke bovenlaag van bestuurders en beheerders, op een dissertatie over het stadsrecht van het nabije Gendt, zoals dat was vastgelegd in twee stadsbrieven, van Willem van Gulik (1382) en Karel van Gelre (1493). Van der Voordt Pieck bespreekt daarbij niet alleen de verordeningen die in de stadsbrieven gegeven werden, maar verwijst hij ook naar voorvallen en juridische procedures waarbij die bepalingen nog niet zo lang geleden als argumenten werden aangevoerd. Ook vertelt hij wat er toen over Gendt (naam, geschiedenis, bestuursrechtelijke status) bekend was.

Auteur Wim van Bon heeft de tekst van deze dissertatie uit het Latijn vertaald en voorzien van aantekeningen waarin ongebruikelijke termen en uitdrukkingen worden verklaard. Ook gaat hij in op historische feiten en figuren die in de dissertatie genoemd worden. Aan de vertaling gaan hoofdstukken vooraf waarin de stadsrechtgeschiedenis van Gendt en het belang van deze dissertatie voor kennis van deze geschiedenis worden beschreven. Het laatste hoofdstuk laat de lezer nader kennismaken met Coenraad van der Voordt Pieck, zijn familie, zijn loopbaan en de wisselvalligheden van zijn bestaan.

Boekinformatie

De Gendtse verordeningen. Coenraad van der Voordt Pieck over het Gendtse stadsrecht| Wim H.J. van Bon| 160 blz. | 17 x 24 cm | genaaid gebonden | ISBN 978-90-5345-513-5 | € 24,95 | te koop op www.matrijs.com en in de plaatselijke boekhandel!

 

 

17 september 1944

17 september, Market Garden

Op 17 september 1944 hoopten veel inwoners van de (Oost-)Betuwe dat de bevrijding snel zou volgen. Enorme aantallen geallieerde vliegtuigen vlogen die zondag over deze streek om de operatie Market Garden te voltooien, een militaire operatie die bedoeld was om alle strategische bruggen in handen te krijgen om te kunnen doorstoten naar Duitsland. Het liep anders. De Arnhemse brug was er een te ver. Het gevolg was een aantal oorlogsmaanden die voor de inwoners van de Betuwe buitengewoon zwaar zou worden. Er is over deze periode zeer veel geschreven. In onze kringbladen van september 2010 en mei 2012 kunnen we goed zien hoe verschillend geschiedschrijving over eenzelfde periode varieert door de gekozen invalshoek van de schrijver. In 2010 werd een militaire invalshoek gekozen, terwijl in 2012 een inwoonster, in 1944 nog een jong meisje, het woord krijgt. U kunt beide artikelen nog eens teruglezen. Ze staan bij “Toen…” hiernaast, onder het kopje “17 september 1944”.

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!