Inventaris: Gemeentearchief Bemmel

Onderstaande nummers verwijzen nog naar de inventarisnummers zoals die door het Gelders Archief te Arnhem toegekend waren. Het gemeentearchief van de (voormalige) gemeente Bemmel is echter in december 2011, tesamen met het gemeentearchief van de voormalige gemeenten Gendt en Huissen, overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Binnenkort start het RAN met de bewerking van de historische archieven van o.a. de gemeente Bemmel van 1812-2000. De nummering in het archief 1812-1989 zal aangepast worden omdat het archief gedeeltelijk samenvalt met het archief uit de periode 1946-2000. De aanpassing zal naar verwachting in het voorjaar van 2013 definitief zijn beslag krijgen, waarna de inventarissen via de website van het Regionaal Archief Nijmegen te raadplegen zal zijn.

Kadaster gegevens

Bemmel
788         Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT), 1832-1865
789         Supplement, 1832-1860

790-792  Perceelsgewijze kadastrale legger 1832-1879 3 dln
790: artikel 1-221 met lijst van eigenaren 1-464
791: artikel 222-464
792: artikel 465-757 met lijst van eigenaren 1-757

793         Verwijzing van perceelsnummers naar artikelnummers uit perceelsgewijze legger. 1811-1865

 

Algemene Bevolkingsregistratie (1825-1939)

1825-1849
849-851  Bevolkingsregisters
849: 1825-1828, Bemmel
850: 1829-1849, Bemmel
851: 1829-1849, Angeren, Doornenburg, Honderd Morgen
852-853   Volkstellingsregisters 1829, 1839
854         Stukken met verzamelstaten van Volkstelling 1829-1830
855 Stukken met verzamelstaten van de volkstelling 1839,1840

1850-1860
856-859 Bevolkingsregister
856: Angeren
857: Bemmel
858: Doornenburg
859: Ressen
860   Klapper op namen bevolkingsregister

1860-1880
861-868   Bevolkingsregister,  Alfabetische klapper op namen gezinshoofden
861:
862:
863: Bemmel, A – H
864: Bemmel, J – Q
865: Bemmel, R – Z
866:
867:
868:

1880-1890
869-876  Bevolkingsregister, Alfabetische klapper op namen gezinshoofden

869:
870:
871: Bemmel, A-H
872: Bemmel, J-Q
873: Bemmel, R-Z
874:
875:
876:

 

1890-1900
877-884   Bevolkingsregister
877:
878:
879: Bemmel, A-H
880: Bemmel, J-Q
881: Bemmel, R-Z
882:
883:
884:

1900-1910
885-892   Bevolkingsregister
885: Angeren
886: Angeren
887: Bemmel, A-H
888: Bemmel, J-Q
889: Bemmel, R-Z
890:
891:
892:

1910-1920
893-902   Bevolkingsregister
893: Angeren
894: Angeren
895: Bemmel, A-H
896: Bemmel, J-Q
897: Bemmel, R-Z
898:
899:
900:
901:
902:

1920-1930
903-912   Bevolkingsregister
903: Angeren
904: Angeren
905: Bemmel, A-H
906: Bemmel, I-P
907: Bemmel, R-Z
908:
909:
910:

1930-1939
913-918   Bevolkingsregister
913: Angeren-Doornenburg, A-M
914: Angeren-Doornenburg, N-Z
915: Bemmel, A-E
916: Bemmel, F-J
917: Bemmel, K-O
918: Bemmel, P-S
919: Bemmel, T-Z

Registratie van dienstbode
920-939   Dienstboden registers  24 delen 1880-1932

920: …
921: Bemmel, 1880-1890
922: Bemmel,
923: Bemmel,
924: Bemmel,
925: Bemmel, 1890-1901

Registratie van ingekomen en vertrokken personen
940-956    Ingekomen personen 17 dln       1864-1955 met hiaten
957-973   Vertrokken personen          17 dln       1872-1955

Registratie van vreemdelingen
974-975   Vreemdelingen 1939-1951     2 katernen

Verblijfsregistratie
976-977   Verblijfsregisters 1939, 1950

Registratie van verhuizingen binnen de gemeente
987         1949-[1953]


error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!