Publicatie

Sociëteit het Manneneiland bestaat 75 jaar.

“De Sociëteit te Bemmel is opgericht in 1941, in de donkere jaren van de bezetting door den mof. Het geheele land zuchtte onder een onverdraaglijk juk en naarmate de bezetter de duimschroeven aanzette voelden de goede Nederlanders zich steeds meer tot elkaar aangetrokken en gevoelde men behoefte aan een inniger contact om in vertrouwde kring zijn hart te kunnen luchten en vaak ook om tot daden, tegen den bezetter gericht, te komen”.

De sociëteit telt op dit moment 29 leden en elke woensdagavond is er een bijeenkomst in het Wapen om samen te discussiëren over uiteenlopende onderwerpen maar ook te bridgen, klaverjassen en darten.

Jubileumviering

Zowel in 2017 als 2018 viert Sociëteit het Manneneiland haar 75-jarige bestaan met als hoogtepunt een theatervoorstelling over het Manneneiland. Erik Karel de Vries schreef op grond van interviews een boeiend en amusant verhaal over niet alleen de sociëteit, maar ook de ontwikkeling van Bemmel na de Tweede Wereldoorlog.

Teejaater Pan zal deze theatervoorstelling in samenwerking met het Nieuw Betuws Kamerkoor gedurende twee weekends in mei en juni 2018 uitvoeren in de TheaterKerk te Bemmel. Het belooft een interessant theaterstuk te worden met veel herkenningspunten voor mensen uit Bemmel en omgeving.

De kaarten zullen 10 euro kosten en te koop zijn o.a. via de site van de TheaterKerk.

In het Kringblad van de Historische Kring Bemmel van januari 2018 kunt u een uitgebreidere toelichting lezen.

De Historische Kring Bemmel zoekt een bezorger.

Driemaal in het jaar bezorgt de Historische Kring Bemmel het Kringblad bij alle leden aan huis. Een groot aantal vrijwilligers zet zich daarvoor in. De HKB is op zoek naar een vrijwilliger die de wijk Het Hoog voor zijn of haar rekening wil nemen. Wilt u zich aanmelden of wilt u verdere inlichtingen, dan kunt u terecht bij de voorzitter Gijs Bouwman. Tel: 06 53 93 00 11 of per mail: voorzitter@historischekringbemmel.nl

Algemene ledenvergadering 30 Januari 2018

Uitnodiging:

Algemene Leden Vergadering, gevolgd door een Lezing verzorgd door Gijs Bouwman met als onderwerp: De IJssel linie.
Datum: dinsdag 30 januari 2018
Plaats: Het Wapen, Dorpsstraat 52, Bemmel
Zaal open: 19.30 uur
19.45 uur: Aanvang Algemene Leden Vergadering

Agenda:

1. Opening/Vaststelling van de Agenda

2. Verslag van de Algemene Leden Vergadering maart 2017.

3. Jaarverslagen + Verslag Kas Controle Commissie
• Jaarverslag Financiën door de Penningmeester, Wim Bouwman
• Verslag kas Controle Commissie
Leden zijn: H. Peren, A. van Abel en D. Schils.
• Jaarverslag secretaris, Ben van Orsouw

4. Verkiezingen:
• Verkiezing functie secretariaat
Ben van Orsouw is aftredend als secretaris en niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor het secretariaat te laten invullen door 2 bestuursleden. Maria Loonen en Herman Teunissen stellen zich beschikbaar om die taak op zich te nemen.
• Verkiezing: nieuwe bestuursleden
Nieuwe bestuursleden zijn meer dan welkom. Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de Algemene Leden Vergadering, aanmelden bij de secretaris.
• Verkiezing nieuwe leden Kas Controle Commissie.
Van de leden van de kascontrolecommissie is H. Peren aftredend.

5. Rondvraag

6. Sluiting

20.15 uur: Pauze

20.30 uur: Lezing verzorgd door Gijs Bouwman.
Onderwerp: de IJssel linie.

Bijlage:
Jaarverslag van de secretaris 2017
Verkort jaarverslag 2017+ begroting 2018

Kerstborrel

Op 19 december 2017 om 16.30 uur, waren er ruim 30 vrijwilligers van de Historische Kring Bemmel bij elkaar in het Documentatie Centrum van de HKB in de Kinkel voor “de Kerstborrel” ter afsluiting van het jaar.
De voorzitter, Gijs Bouwman, dankte in zijn toespraak de vrijwilligers van de Historische Kring. Vrijwilliger zijn betekent een zekere regelmaat in de uitvoering van de taak door een vrijwilliger. Die taak is niet te verwarren met vrijblijvendheid.
Gijs stelt vast dat er door de vrijwilligers  veel taken zijn uitgevoerd dit jaar, als werkgroep lid maar ook als ondersteuner van de Historische Kring.
Hij is trots op de vrijwilligers en op de resultaten behaald dit jaar.

Hij dankt  alle vrijwilligers voor hun inzet en wenst allen prettige feestdagen en alle goeds voor het jaar 2018.

De kerstborrel startte om 16.00 uur en tegen zevenen waren nog veel vrijwilligers aanwezig.
Het was een gezellige bijeenkomst waarbij er soms over taken werd gesproken maar ook over jeugdherinneringen en nog te plannen activiteiten van vrijwilligers, zonder agenda in een ongedwongen goede sfeer.

Dank aan de organisatoren van deze bijeenkomst. Wij konden genieten van lekkere hapjes en een drankje. Vooral de manier waarop bier liefhebbers konden genieten van een getapt biertje verdient een vermelding.

De kerstborrel moeten wij zeker op de agenda laten staan.

Foto’s :  Jos Bulters.

 

 

 

 

 

 

“380 foto’s van de grote reünie in de Theaterkerk”

“….In overleg met de organisatoren van de reünie van 26 september 2017 in de Theaterkerk in Bemmel is besloten de foto’s van deze happening, die door fotografen van de HKB zijn gemaakt, op onze site te plaatsen. Normaal kunt u foto’s van onze site niet in een goed formaat downloaden maar voor deze serie is een uitzondering gemaakt. U kunt ze in een normaal formaat downloaden en opslaan en vervolgens printen of laten afdrukken. Het zijn “maar” zo’n 380 foto’s dus, ga er maar even voor zitten. We hopen dat jullie plezier van de reünie hiermee nog even verlengd wordt….”

Klik hier om deze fotoserie te openen.

Lezingen over de verdedigingslinie van Prins Maurits van Oranje langs de Waal

Door Ferdinand van Hemmen en John MulderOpent de foto in originele groottePlaats      : het Witte Huis in Lent
Tijd          : 28 november ’17, inloop 19.30 u, aanvang 20.00 Organisatie : Stichting Onze Waal | toegang gratis.

 Programma

De Waal en de andere Rijntakken speelden in de Tachtigjarige Oorlog een beslissende rol in de strijd voor de Nederlandse vrijheid. Prins Maurits wist de rivieren optimaal te benutten voor de landsverdediging. Hoe heeft die geduchte Mauritslinie eruit gezien in onze contreien, tussen Nijmegen en Kleef? Waar diende ze voor? Wat vinden we er nog van terug langs de rivier? Wat leeft er nog voort in verhalen? In het Witte Huis krijgt u daar een beeld van. 

Markantste onderdeel van de Mauritslinie was de eindeloze rij wachttorens of redoutes. Aan de hand van oude kaarten zal John Mulder laten zien waar ze precies stonden. Tevens zal hij uitleg geven over de bouw van de torens. Ferdinand van Hemmen zal ingaan op het grote verhaal achter de linie. Dit gaat over het strategisch gebruik van een door een rivier gedomineerd landschap in de verdediging tegen een machtige vijand. Wat is de historische betekenis daarvan geweest? 

We kijken ook naar de toekomst. Stichting Onze Waal wil de Mauritslinie tot leven brengen in het landschap. Hoe willen we dat gaan doen, wat willen we daarmee bereiken? Bij welke lopende ontwikkelingen kunnen we aansluiten en welke rol kunt u daarbij spelen? Kom vooral langs de 28ste, u bent van harte welkom.

Louis Dolmans, voorzitter onze Waal

 

Facebookpagina “Je bent een Bemmelnaar als….” bestaat niet meer!

Nadat wij meerdere opmerkingen hadden gekregen van het kaliber “Het is toch geen Bemmelnaar maar Bemmelaar,” heeft het bestuur van de Historische Kring Bemmel na uitvoerig beraad besloten met onmiddellijke ingang te stoppen met deze veelbekeken pagina. Wij zijn het namelijk met voornoemde opmerkingen eens. Het is niet “Bemmelnaar” maar “Bemmelaar.”  Om echter onze volgers niet in de kou te laten staan, zijn we direct gestart met een geheel nieuwe pagina, genaamd: “Je bent een Bemmelaar als…”     🙂 

Historische wandeling door Bemmel mèt gids.

Misschien leuk voor een familiedagje of als u oud-Bemmelnaren op visite hebt!
Zoals u in ons Kringblad van mei 2017 hebt kunnen lezen, biedt de Historische Kring Bemmel nu ook een historische wandeling door Bemmel aan, o.l.v. een gids. Zie voorbeeld. De wandeling is ongeveer 2 km. lang en duurt ongeveer 2 uur. De kosten bedragen € 2,-. p.p. met een minimum van € 8,-. (bent u dus met twee personen dan betaalt u toch € 8,-.) te betalen aan de gids. Het maximaal aantal deelnemers per wandeling is 20 personen. Als een groep groter is kan een gids dat niet meer “beschreeuwen.” (meer…)

Bezoek aan Museum Langenboom.

Het Museum voor Nostalgie en Techniek in het Brabantse Langenboom is een uniek museum voor jongeren, senioren, dames en heren. Een bijzondere collectie oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen van meer dan 70 ambachten en beroepen, met duizenden voorwerpen en machines uit het verleden zijn door Wim van Schayik in ruim 70 jaar verzameld, gerestaureerd en tentoongesteld. Van handgereedschappen tot de eerste elektrisch aangedreven machines voor huis, tuin, keuken, werkplaats, kantoor, praktijk, kerk en op het land; u kijkt uw ogen uit! Voor senioren heeft het museum een hoog nostalgisch “Oh-Ja” gehalte terwijl -ook voor de jongere generaties- veel voorwerpen een gevoel oproepen van bewondering en verbazing over het menselijk vernuft, geduld en vakmanschap. (meer…)

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!