Archief voor Auteur: Maria Loonen

De HKB stopt met het aan huis brengen van aankondigingen

Sinds jaren al bezorgt de HKB het Kringblad en de aankondigingen van ledenvergaderingen, lezingen en andere activiteiten aan huis. Helaas wordt het steeds moeilijker om mensen en tijd te vinden om dit te blijven doen. HET KRINGBLAD BLIJVEN WE BEZORGEN, maar de aankondigingen zullen op een andere manier bij u moeten komen.

De makkelijkste manier is een emailadres. Van veel leden hebben we dat al, maar er ontbreken er nog steeds. Dus wilt u de aankondigingen per email ontvangen, geef dan snel uw emailadres door aan secretaris@historischekringbemmel.nl

Hebt u geen emailadres? Misschien kunnen we een emailadres gebruiken van een familielid of kennis die bereid is de aankondiging te printen en aan u te geven. Vraag dan aan het familielid of de kennis het mailadres door te geven aan secretaris@historischekringbemmel.nl 

De HKB gaat aankondigingen voortaan publiceren in het Gemeentenieuws, dus ook als we geen emailadres van u ontvangen, dan kunt u de aankondiging daar lezen.

Onzichtbaar Nederland met Gijs Bouwman over de IJssellinie


Na de tweede wereldoorlog had Duitsland geen leger meer en was opgedeeld in vier geallieerde bezettingszones, de Amerikaanse, de Franse, de Britse en de Russische bezettingszone.  Om aan een dreigende aanval uit het oosten weerstand te bieden, bedacht de Amerikaanse opperbevelhebber en latere president Eisenhower het plan een verdedigingslinie in Nederland aan te leggen. Deze moest dan een invasie vertragen of als het kon tegenhouden. Er is toen gebruik gemaakt van de natuurlijk barrière in Nederland: het water.

Het plan was Rijn, Waal en IJssel af te sluiten. De Rijn bij Arnhem, de Waal bij Ooij/Bemmel en de IJssel bij Olst/Deventer. Door caissons in te varen  en te laten afzinken waardoor een groot gebied onderwater zou komen te staan dacht men de vijand tegen te kunnen houden. Alles was uiterst geheim en werd ook zo ervaren. Later zou blijken dat de Russen gedetailleerdere kaarten hadden dan wij.

In 1948 ontstond West-Duitsland uit de Amerikaanse, de Franse, de Britse bezettingszone en de Sovjetzone werd Oost-Duitsland. De NAVO werd opgericht en West-Duitsland mocht weer een leger hebben. De grens van Duitsland met Polen werd vastgesteld en gevormd door de rivieren de Oder en de Neisse ook wel Oder/Neisse linie genoemd. Zo werd de IJssellinie die toch al achterhaald was overbodig, raakte in verval en werd gedeeltelijk gesloopt. In Bemmel is het meeste van de IJssellinie verdwenen op de defensiedijk en 3 kazematten na. 

Over deze IJssellinie ging het achtste deel van de VPRO serie Onzichtbaar Nederland, getiteld Veiligheid. Met behulp van animaties werd dit alles in beeld gebracht. De aflevering was te zien op 5 januari 2017 op NPO 1. Gijs Bouwman van de Historische Kring Bemmel deed het verhaal.

 

 

Op 10 december verscheen bij Uitgeverij Matrijs het boek ‘De Gendtse verordeningen’

Het boek De Gendtse verordeningen

beschrijft de unieke stadsrechtgeschiedenis van Gendt naar aanleiding van een gedegen onderzoek door auteur Wim van Bon. Van Bon heeft de achttiende-eeuwse dissertatie van de Nijmegenaar Coenraad van der Voordt Pieck over het Gendtse stadsrecht vertaald en van kanttekeningen en uitweidingen voorzien. Dat heeft geleid tot een bijzondere uitgave over Gendt en diens stadsrechtgeschiedenis, zoals die in de achttiende gentw in het Latijn is opgetekend.

In 1783 promoveerde Coenraad van der Voordt Pieck, telg uit de Nijmeegse maatschappelijke bovenlaag van bestuurders en beheerders, op een dissertatie over het stadsrecht van het nabije Gendt, zoals dat was vastgelegd in twee stadsbrieven, van Willem van Gulik (1382) en Karel van Gelre (1493). Van der Voordt Pieck bespreekt daarbij niet alleen de verordeningen die in de stadsbrieven gegeven werden, maar verwijst hij ook naar voorvallen en juridische procedures waarbij die bepalingen nog niet zo lang geleden als argumenten werden aangevoerd. Ook vertelt hij wat er toen over Gendt (naam, geschiedenis, bestuursrechtelijke status) bekend was.

Auteur Wim van Bon heeft de tekst van deze dissertatie uit het Latijn vertaald en voorzien van aantekeningen waarin ongebruikelijke termen en uitdrukkingen worden verklaard. Ook gaat hij in op historische feiten en figuren die in de dissertatie genoemd worden. Aan de vertaling gaan hoofdstukken vooraf waarin de stadsrechtgeschiedenis van Gendt en het belang van deze dissertatie voor kennis van deze geschiedenis worden beschreven. Het laatste hoofdstuk laat de lezer nader kennismaken met Coenraad van der Voordt Pieck, zijn familie, zijn loopbaan en de wisselvalligheden van zijn bestaan.

Boekinformatie

De Gendtse verordeningen. Coenraad van der Voordt Pieck over het Gendtse stadsrecht| Wim H.J. van Bon| 160 blz. | 17 x 24 cm | genaaid gebonden | ISBN 978-90-5345-513-5 | € 24,95 | te koop op www.matrijs.com en in de plaatselijke boekhandel!

 

 

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!