Archief voor Auteur: Jos Bulters

Algemene ledenvergadering 30 Januari 2018

Uitnodiging:

Algemene Leden Vergadering, gevolgd door een Lezing verzorgd door Gijs Bouwman met als onderwerp: De IJssel linie.
Datum: dinsdag 30 januari 2018
Plaats: Het Wapen, Dorpsstraat 52, Bemmel
Zaal open: 19.30 uur
19.45 uur: Aanvang Algemene Leden Vergadering

Agenda:

1. Opening/Vaststelling van de Agenda

2. Verslag van de Algemene Leden Vergadering maart 2017.

3. Jaarverslagen + Verslag Kas Controle Commissie
• Jaarverslag Financiën door de Penningmeester, Wim Bouwman
• Verslag kas Controle Commissie
Leden zijn: H. Peren, A. van Abel en D. Schils.
• Jaarverslag secretaris, Ben van Orsouw

4. Verkiezingen:
• Verkiezing functie secretariaat
Ben van Orsouw is aftredend als secretaris en niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor het secretariaat te laten invullen door 2 bestuursleden. Maria Loonen en Herman Teunissen stellen zich beschikbaar om die taak op zich te nemen.
• Verkiezing: nieuwe bestuursleden
Nieuwe bestuursleden zijn meer dan welkom. Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de Algemene Leden Vergadering, aanmelden bij de secretaris.
• Verkiezing nieuwe leden Kas Controle Commissie.
Van de leden van de kascontrolecommissie is H. Peren aftredend.

5. Rondvraag

6. Sluiting

20.15 uur: Pauze

20.30 uur: Lezing verzorgd door Gijs Bouwman.
Onderwerp: de IJssel linie.

Bijlage:
Jaarverslag van de secretaris 2017
Verkort jaarverslag 2017+ begroting 2018

Kerstborrel

Op 19 december 2017 om 16.30 uur, waren er ruim 30 vrijwilligers van de Historische Kring Bemmel bij elkaar in het Documentatie Centrum van de HKB in de Kinkel voor “de Kerstborrel” ter afsluiting van het jaar.
De voorzitter, Gijs Bouwman, dankte in zijn toespraak de vrijwilligers van de Historische Kring. Vrijwilliger zijn betekent een zekere regelmaat in de uitvoering van de taak door een vrijwilliger. Die taak is niet te verwarren met vrijblijvendheid.
Gijs stelt vast dat er door de vrijwilligers  veel taken zijn uitgevoerd dit jaar, als werkgroep lid maar ook als ondersteuner van de Historische Kring.
Hij is trots op de vrijwilligers en op de resultaten behaald dit jaar.

Hij dankt  alle vrijwilligers voor hun inzet en wenst allen prettige feestdagen en alle goeds voor het jaar 2018.

De kerstborrel startte om 16.00 uur en tegen zevenen waren nog veel vrijwilligers aanwezig.
Het was een gezellige bijeenkomst waarbij er soms over taken werd gesproken maar ook over jeugdherinneringen en nog te plannen activiteiten van vrijwilligers, zonder agenda in een ongedwongen goede sfeer.

Dank aan de organisatoren van deze bijeenkomst. Wij konden genieten van lekkere hapjes en een drankje. Vooral de manier waarop bier liefhebbers konden genieten van een getapt biertje verdient een vermelding.

De kerstborrel moeten wij zeker op de agenda laten staan.

Foto’s :  Jos Bulters.

 

 

 

 

 

 

“380 foto’s van de grote reünie in de Theaterkerk”

“….In overleg met de organisatoren van de reünie van 26 september 2017 in de Theaterkerk in Bemmel is besloten de foto’s van deze happening, die door fotografen van de HKB zijn gemaakt, op onze site te plaatsen. Normaal kunt u foto’s van onze site niet in een goed formaat downloaden maar voor deze serie is een uitzondering gemaakt. U kunt ze in een normaal formaat downloaden en opslaan en vervolgens printen of laten afdrukken. Het zijn “maar” zo’n 380 foto’s dus, ga er maar even voor zitten. We hopen dat jullie plezier van de reünie hiermee nog even verlengd wordt….”

Klik hier om deze fotoserie te openen.

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!